חשבון ממשי לפעילות וירטואלית

הסדרת הפעילות בתחום המטבעות הווירטואליים, והכפפת נותני השירותים בתחום זה למשטר של איסור הלבנת הון ומימון טרור, מחייבת בחינה של מדיניות המערכת הבנקאית ביחס לפתיחת חשבונות והמשך ניהולם. טור מיוחד למגזין בנקאות של עו"ד עודד אופק ועו"ד ניב אידן ממשרד מ. פירון ושות'

כתבות ומאמרים

חשבון ממשי לפעילות וירטואלית

הסדרת הפעילות בתחום המטבעות הווירטואליים, והכפפת נותני השירותים בתחום זה למשטר של איסור הלבנת הון ומימון טרור, מחייבת בחינה של מדיניות המערכת הבנקאית ביחס לפתיחת חשבונות והמשך ניהולם. טור מיוחד למגזין בנקאות של עו"ד עודד אופק ועו"ד ניב אידן ממשרד מ. פירון ושות'