תפיסה חדשה של שיקום חברות

החוק החדש בתחום חדלות פירעון של תאגידים משקף את הפסיקה בעשורים האחרונים שהעדיפה הסדרי נושים על פני פירוק. כדי לממש את החזון לשקם חברות בקשיים, החמירו את החובות המוטלים על דירקטורים ומנכ"לים, כדי שיקדימו הליכי חדלות פירעון, ובוצעו שינויים במפת חלוקת החוב בין הנושים. האם זה ימנע מצבים של פירוק? חלק ב'

כתבות ומאמרים

תפיסה חדשה של שיקום חברות

החוק החדש בתחום חדלות פירעון של תאגידים משקף את הפסיקה בעשורים האחרונים שהעדיפה הסדרי נושים על פני פירוק. כדי לממש את החזון לשקם חברות בקשיים, החמירו את החובות המוטלים על דירקטורים ומנכ"לים, כדי שיקדימו הליכי חדלות פירעון, ובוצעו שינויים במפת חלוקת החוב בין הנושים. האם זה ימנע מצבים של פירוק? חלק ב'