Hebrew    English
איגוד הבנקים
עולם הבנקאות צרכנות פיננסית   אודות האיגוד   
חדשות האיגוד, מאמרים ומחקרים
מנכ"ל איגוד הבנקים פורש מתפקידו
משה פרל מסיים קדנציה בת 12 שנים - אחת התקופות הסוערות שידעה המערכת הבנקאית בישראל
הפדרל ריזרב העלה הריבית בארה"ב ב-...
עדכן את המספר העלאות הריבית לשנה הבאה משתיים לשלוש
ירידה של 18% במספר הדירות החדשות ...
מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ינואר בחצי אחוז
מחשבונים
מברוטו לנטו
חישוב החזרי משכנתא
חישוב ריבית על חיסכון
חישוב נקודות זיכוי ממס הכנסה

קישורים נוספים
  חדשות האיגוד
בית המשפט מחק העתירה נגד השינוי המבני בבורסהבית המשפט העליון מחק את עתירתן של חברות הכנסת שרן השכל ואורלי לוי אבוקסיס נגד השינוי המבני בבורסה. חברות הכנסת דרשו לבטל את החקיקה בנושא שעברה בכנסת בחודש מארס, אך השופטים חיות, שהם ומינץ דחו את טענותיהן, והן משכו את העתירה.

 

בסיומו של הדיון שהתקיים ב-22 ביוני מחק בית המשפט העליון את העתירה, לאחר שדחה במהלך הדיון את טענות העותרות וציין בפסק הדין: "בהמלצתנו ולאחר שמיעת טיעוני העותרות הודיעו העותרות בעקבות הערותינו כי הן אינן עומדות על העתירה וטוב שכך."

 

חברות הכנסת נימקו את דרישתן לבטל את החוק בטענה כי הוא מעביר לבנקים ולבתי ההשקעות את מניות הבורסה ללא תמורה. כמו כן טענו השתיים, כי רשות ניירות ערך הסתירה מחברי הכנסת חוות דעת ובכך פגעו ביכולתם לקבל החלטה בנושא.

 

בית המשפט ציין, כי הפגם העיקרי אשר נטען על ידי העותרות, לפיו לא נמסרו להן חוות דעת מסוימות מאת המדינהאינו מצדיק סעד של בטלות חוק ואינו מתקרב לדרגת החומרה שנקבעה בפסיקה לעניין בטלות חוק בשל פגמים בהליכי חקיקה.

 

השופטים הדגישו, כי לא ניתן לצייר משוואה פשוטה לפיה כל סירוב מאת הרשות למסירת מידע יחייב פסילת חוק, ותחת זאת יש לבחון את עובדות המקרה הקונקרטי על נסיבותיו. באופן פרטני, ציין בית המשפט כי העדר גילוי חוות הדעת שנתבקשו על ידי העותרות אינו מהווה "פגם מהותי היורד לשורשו של עניין",  מאחר שתוכנן של אותן חוות דעת תואם את עיקרי הדברים שנמסרו לחברי הכנסת במהלך הדיונים הרבים בוועדת הכספים, וממילא הייתה בידי העותרות חוות דעת נגדית.

 

באשר לזכויות הבעלות בבורסה, הבהירו כל חברי ההרכב במהלך הדיון כי זכויות הבעלות בבורסה נתונות לחבריה, ואין לטענות העותרות בעניין זה על מה לסמוך. זאת, בין היתר לאור סעיף 370 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הקובע כי יש לראות בחבריה של חברה מוגבלת בערבות (הבורסה) כבעלי מניותיה.

 

בית המשפט העליון הדגיש כי ההגבלות הרגולטוריות השונות בחוק ובתקנון הבורסה לא שללו מהחברים את זכות הקניין שלהם בבורסה, אולם הסרת אותן מגבלות במסגרת השינוי המבני שיצר החוק הביאה לעליית ערכן של האחזקות בבורסה, ויש בכך כדי להשליך על מתווה המס הראוי.

 

כזכור, במסגרת החוק שעבר בכנסת נדרשים הבנקים למכור אחזקות עודפות שמעל ל-5% - מה שיאפשר את כניסתם של חברי בורסה חדשים.

   

הוסף למועדפים     צור קשר     חדשות     עולם הבנקאות     צרכנות פיננסית     אודות האיגוד     חברי האיגוד     דף הבית
 כל הזכויות שמורות © 2008 לאיגוד הבנקים   עיצוב: מאיה מרום