מחשבון שילובים

מחשבון זה מאפשר לך לבחון שילוב של הלוואות בשיטות החזר שונות

בחר
מסלול
שיטת
החזר
שער
לתאריך
סכום
ההלוואה במטבע הנבחר
משך
הלוואה בשנים
ריבית
שנתית x.xx
החזר
חודשי
1 / ₪
»
1 / ₪
»
1 / ₪
»
1 / ₪
»

סכום ההלוואה: בשקלים

החזר חודשי: בשקלים

החישוב אינו לוקח בחשבון שינויים במדד, בריבית ובתשלומים נלווים (כגון ביטוחים, עמלות, ריבית פיגורים וכו').