מחשבון נקודות זיכוי

מחשבון נקודות זיכוי במס הכנסה מאפשר לך לדעת מהו הזיכוי החודשי המגיע לך ממס הכנסה בגין מצבך האישי.

ענו על השאלות, ותוכלו לראות מהו גובה הזיכוי החודשי שלכם.

נקודות זיכוי:

ערך נקודות הזיכוי שלך הוא 0 ₪ בחודש