אופטימיות לאחר פסגת מנהיגי היורו

בניסיון לבלום את המשבר באירופה ולהחזיר את האופטימיות לשווקים, החליטו מנהיגי גוש היורו להקים "מכניזם משותף לפיקוח פיננסי"שיפקח על הפעילות הפיננסית במדינות החברות בגוש היורו.

מעבר להרגעת השווקים, תאפשר ההחלטה למדינות הנמצאות בקשיים להמשיך ולגייס הון. במסגרת תפקידיו של הבנק המרכזי כגוף מפקח על הבנקים באירופה, הוא יוכל להזרים הון לבנקים הנמצאים בקשיים, ללא מעורבות של ממשלות.

בנוסף הוחלט במסגרת הפסגה על ריכוך הדרישות והמגבלות מהבנקים הספרדיים, ואושרו להם הזרמות הכספים המתוכננות.

השווקים אמנם קיבלו את תוצאות הכינוס בעליות שערים חדות, אבל האנליסטים לא בטוחים לגבי יעילות הצעדים. בעוד שקיימת הסכמה בדבר נחיצות הצעדים, שוררת מחלוקת לגבי השאלה האם מדובר בפתרון קצר טווח בלבד, או בתוכנית שתביא לחילוץ אירופה.