ריכוז הקלות ללקוחות הבנקים בעקבות משבר הקורונה

(*) צעדים אלה תואמים הליכי הסדרה של הרגולטורים הרלוונטיים השונים, שקודמו בתקופה האחרונה, ותיאום עמם, לאור המצב בו אנו מצויים.