הנגיד החדש של בנק ישראל: "אל לנו להתייחס ליציבות הפיננסית כמובנת מאליה"

המדיניות המוניטרית, היציבות הפיננסית, הצמיחה והמדיניות התקציבית – אלו, על פי פרופ' אמיר ירון, האתגרים מרכזיים העומדים בפני כלכלת ישראל ובנק ישראל בשנים הקרובות. את הדברים אמר ירון באירוע מינויו לנגיד בנק ישראל, בבית הנשיא בירושלים

כתבות ומאמרים

הנגיד החדש של בנק ישראל: "אל לנו להתייחס ליציבות הפיננסית כמובנת מאליה"

המדיניות המוניטרית, היציבות הפיננסית, הצמיחה והמדיניות התקציבית – אלו, על פי פרופ' אמיר ירון, האתגרים מרכזיים העומדים בפני כלכלת ישראל ובנק ישראל בשנים הקרובות. את הדברים אמר ירון באירוע מינויו לנגיד בנק ישראל, בבית הנשיא בירושלים

חשבון ממשי לפעילות וירטואלית

הסדרת הפעילות בתחום המטבעות הווירטואליים, והכפפת נותני השירותים בתחום זה למשטר של איסור הלבנת הון ומימון טרור, מחייבת בחינה של מדיניות המערכת הבנקאית ביחס לפתיחת חשבונות והמשך ניהולם. טור מיוחד למגזין בנקאות של עו"ד עודד אופק ועו"ד ניב אידן ממשרד מ. פירון ושות'

הנגיד החדש של בנק ישראל: "אל לנו להתייחס ליציבות הפיננסית כמובנת מאליה"

המדיניות המוניטרית, היציבות הפיננסית, הצמיחה והמדיניות התקציבית – אלו, על פי פרופ' אמיר ירון, האתגרים מרכזיים העומדים בפני כלכלת ישראל ובנק ישראל בשנים הקרובות. את הדברים אמר ירון באירוע מינויו לנגיד בנק ישראל, בבית הנשיא בירושלים