אודות האיגוד

איגוד הבנקים בישראל (ע"ר) נוסד בשנת 1959 כארגון גג לכל הבנקים המסחריים והבנקים למשכנתאות. הוא הוקם על ידי המגזר הבנקאי במטרה לקיים דיאלוג אפקטיבי בנושאים כלל מערכתיים עם זרועות השלטון ועם הסביבה הציבורית והפרטית. באיגוד חברות קבוצות בנקאיות ישראליות, בנקים עצמאיים וחלק ניכר מהבנקים הזרים הפעילים בישראל.

בעקבות מיזוגים ורכישות של מוסדות בנקאיים, עברה רשימת הבנקים החברים באיגוד שינויים, וכיום מונה 12 בנקים, מתוכם שלושה בנקים זרים בעלי סניפים בישראל (Citibank, HSBC ו-Barclays).

איגוד הבנקים פועל כעמותה רשומה ומטרתו המרכזית היא לסייע בקידום ענייניו של המגזר הבנקאי. פעילותו מתמקדת בתחומי ההסדרה והכלכלה ובייצוג הבנקים מול מוסדות השלטון, ובהם – משרדי הממשלה, הכנסת, בנק ישראל, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים ועוד. במקביל, פועל איגוד הבנקים בתחום ההסברה והפצת מידע רלוונטי לציבור, וכן מבצע פעילות מחקרית שוטפת בתחום הבנקאות. האיגוד גם מייצג את המגזר הבנקאי בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובפורומים בינלאומיים מקבילים.

הפעילות בתחום ההסדרה נוגעת לדברי חקיקה והסדרה לסוגיהם של רשויות השלטון השונות, הנוגעים למערכת הבנקאות ומשליכים על פעילותה (הצעות חוק, חוקים, תקנות, צווים, הוראות וכללים ועוד). האיגוד מייצג את עמדות הבנקאות ביחס לנושאים השונים, כמו גם יוזם פעילות בעניינים אלה ומקיים אף דיונים בנושאים משפטיים, הרלוונטיים לפעילות מערכת הבנקאות.

כאמור, לצד פעילותו מול מוסדות שלטוניים, פועל האיגוד גם בתחום הצגת עמדות המגזר הבנקאי בפני כלי התקשורת וגורמים מובילי דעה, וכן בתחום ההסברה לציבור. ההסברה מתבצעת בין היתר באמצעות הפעלת אתר אינטרנט המעדכן את הציבור בנושאים הנוגעים למערכת הבנקאות בישראל. בנוסף, עוסק איגוד הבנקים בארגון כנסים בתחומי בנקאות ושוק ההון.

פעילות המחקר של איגוד הבנקים כוללת כתיבת חוות דעת כלכליות, ניתוח מגמות בתחום הבנקאות, עריכת מחקרים השוואתיים בינלאומיים, פרסום סקירות שוטפות מתחומי בנקאות שונים ועוד.

בין יתר הפעילויות, עוסק איגוד הבנקים גם בייצוג מערכת הבנקאות הישראלית מול מוסדות רלוונטיים בחו"ל, באמצעות שמירה על קשר עם איגודי בנקים זרים וכן עם מוסדות רגולטוריים.

באיגוד הבנקים מאמינים, כי קידום ענייניו של המגזר הבנקאי תורם בסופו של דבר גם לרווחת כלל ציבור הצרכנים של שירותים בנקאיים בישראל. מעצם מהותו, פעילותו של איגוד הבנקים מתמקדת בנושאים כלל מערכתיים שאינם עסקיים, ואילו הפעילות העסקית היא, כמובן, בתחומו של כל בנק ובנק.

המוסד העליון של איגוד הבנקים הוא האסיפה הכללית, בה מיוצגים כל הבנקים החברים באיגוד. ככלל, האסיפה הכללית מתכנסת אחת לשנה, אך במצבים מסוימים ניתן לזמנה לכינוס מיוחד. את פעילות האיגוד מתווה הוועד הפועל, פורום בו מיוצגים ראשי מרבית הבנקים המסחריים.

הצוות המקצועי של האיגוד פועל במסגרת שלוש מחלקות התמחות שונות, התואמות את תחומי פעילותו המרכזיים: מחלקת הייעוץ המשפטי, ההסדרה והחקיקה; מחלקת המחקר; והמחלקה לקשרי חוץ ולהסברה.

בחודש יוני 2023 פרסם איגוד הבנקים דו״ח שכר שווה בקרב עובדי האיגוד. לצפייה בדו"ח

הנהלת האיגוד

משה וידמן - נשיא איגוד הבנקים

בעל תואר ראשון בכלכלה ובמדעי המדינה; ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בין תפקידיו בעבר: משנה לחשב הכללי במשרד האוצר, מנכ"ל חברת ארית תעשיות אופטרוניות ויו"ר חברת אופיר אופטרוניקה, יו"ר הדירקטוריון ביכין חק"ל, אפריקה מלונות, ייצג את חברת רבלון בישראל ומסוף שנת 2012 משמש כיו"ר הדירקטוריון של בנק מזרחי-טפחות.

יליד ישראל, 1966. בעל תואר שני במנהל עסקים (MBA) עם התמחות במימון מאוניברסיטת בר אילן, ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. הוא הצטרף לקבוצת דיסקונט ב-2011 ושימש בתפקידים בכירים בהנהלת הבנק, בהם ראש חטיבת ניהול סיכונים וראש חטיבת נכסי הלקוחות. בתפקידו האחרון שימש כראש החטיבה הבנקאית. לפני שהצטרף לקבוצת דיסקונט, כיהן לוי במגוון תפקידים בכירים בבנק הפועלים, ובהם ניהול פועלים UK ותפקידים בכירים בחטיבה העסקית.

בן 52, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. שימש כמנכ"ל "גלובס" מ-2006 ועד 2017 ולפני כן שימש במשך 7 שנים כסנמכ"ל הכספים של החברה. מדמון נכלל בסגל ההוראה בבית הספר לכלכלה במכללה למנהל.

יועצת משפטית ראשית – עו"ד לבנת קופרשטיין-דאש

מנהלת מחלקת מחקר – גלי כספרי

מנהל קשרי חוץ – טיבי רבינוביץ