צילום: שאטרסטוק
צילום: שאטרסטוק

אמנה בנקאית תסייע לנשים שחוו אלימות לצאת לדרך כלכלית חדשה

אוכלוסיית הנשים שנמצאת במקלטים לנשים מוכות ובדירות המעבר נאלצות לרוב להימלט מהבית ומהבעל המכה ללא כל סיוע ואמצעים, מתקשות להתנהל נכון מבחינה פיננסית, להתגבר על האלימות הכלכלית שחוו ולפתוח דף חדש בחייהן. במהלך השנה שוהות כ – 750 ​נשים במקלטים לנשים מוכות ובדירות מעבר.

בין מאפייני האלימות הכלכלית שחוות נשים אלו: נטילת כספה של האישה, ניהול האישה דרך הענקת קצבה חודשית מוגבלת במזומן, יצירת אווירת איום תמידית ותחושת משבר כלכלי, העברת נכסים משותפים על-ידי בן הזוג ללא ידיעת האישה, מניעת האפשרות מהאישה לצאת לעבודה וכיו"ב.

מתוך הכרה בצורך במתן סיוע לאוכלוסייה זו, החליטה המערכת הבנקאית להיענות לפניות שהופנו אליה, הן מהפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והן מארגונים חברתיים שונים, ולייסד אמנה בנקאית וולונטרית להקלת ההתמודדות של נשים מוכות השוהות במקלטים ובדירות מעבר שמטרתה לסייע לנשים אלו לצאת לדרך כלכלית חדשה ועצמאית.

האמנה נתנה עד כה מענה למאות נשים מוכות. כאשר בין הנושאים העיקריים להם ניתן מענה: הקפאת משכנתא בחתימת צד אחד, בקשות ליציאה מחשבון משותף וגריעת בעלים מהחשבון, פתיחת חשבון חדש, הסדר חוב ובירור עיקולים, ביטול שאילתות וכרטיסי אשראי.

עקרונות האמנה

  • מינוי איש קשר בכל בנק בעל הכשרה מתאימה למתן מענה יצירתי ומהיר לבעיות שעולות, ללא קשר למיקום המקלטים ומיקום הסניפים בהם מתנהל חשבונן של הנשים;
  • טיפול כלכלי מהיר המסייע למנוע מהבעל האלים פגיעה כלכלית באישה המוכה;
  • הקפאת החשבון המשותף ופתיחת חשבון חדש לאישה המוכה;
  • הסדר חלוקת החובות בין האישה לבעל האלים;
  • השהיית הליכים בהוצאה לפועל והשהיית ריבית פיגורים למשך שנה וחצי;
  • ליווי וחינוך פיננסי להבנת החלופות שעומדות בפני האישה המוכה;
  • מיצוי זכויותיה הפיננסיות של האישה במערכת הבנקאית;
  • הדרכות בנושא חינוך פיננסי במקלטים.

האמנה לזמינות בנקאית

האמנה לזמינות בנקאית – בשפה הערבית