מאת: ד"ר מאיר סוקולר
קושי: 5 מתוך 5
זמן קריאה: 35 דקות

בין המדיניות המוניטרית ליציבות השווקים

המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, המתמקדת בהשגת יעד האינפלציה שקבעה הממשלה, משפיעה על יציבותם של המוסדות והשווקים הפיננסיים. הזיקה ההדוקה שבין המדיניות המוניטרית ליציבות הפיננסית נובעת ממטרות המדיניות, מהאסטרטגיה של הפעלתה ומהכלים שבאמצעותם היא מופעלת. המאמר מתאר את הזיקה ביניהם בליווי המחשות כמותיות

לקריאת המאמר – הורידו את הקובץ המצורף