שרי אריסון | צילום: ורדי כהנא
שרי אריסון | צילום: ורדי כהנא

בנק ישראל אישר את מכירת גרעין השליטה בבנק הפועלים

בנק ישראל אישר לשרי אריסון, בעלת השליטה בבנק הפועלים, למכור במהלך מדורג את גרעין השליטה בבנק. לפי המתווה שאושר, אריסון תוכל למכור את החזקותיה לציבור במהלך חמש שנים (עם אופציה לשנתיים נוספות) עד שתוותר עם החזקה של לא יותר מ-5%.

על מנת להימנע מכל חשש לניגוד עניינים, כהונתם של הדירקטורים בבנק, אשר הינם בעלי זיקה לקבוצת אריסון, תסתיים לאלתר. יו"ר הדירקטוריון ימשיך בתפקידו גם לאחר השינוי האמור בבעלות, לפי החלטת המפקחת על הבנקים שכן מעבר לכך שמונה בידי משפחת אריסון, הוא אינו נושא משרה בקבוצה שבבעלותה או בעל זיקה אליה בדרך אחרת.

לאחר כניסת היתר ההחזקה לתוקף, בנק הפועלים יהפוך לבנק ללא גרעין שליטה, שמניותיו מוחזקות במלואן על ידי הציבור הרחב, באופן ישיר או באמצעות הגופים המוסדיים המנהלים את השקעות הציבור והחיסכון ארוך הטווח, בדומה לבנק לאומי ובנק דיסקונט.

"בשנים האחרונות פעלתי לשלב שותף אסטרטגי ולהקטין את אחזקותי  בבנק הפועלים", מסרה אריסון, לאחר קבלת האישור. "משלא נמצא שותף אסטרטגי להשקעה בסדר גודל כזה, ולאחר סיום המגעים עם המשקיעים מצפון אמריקה – פניתי לפני מספר חודשים לבנק ישראל בבקשה לבחון את האפשרות לקבלת אישור לביזור השליטה. הייתה לי הזכות להיות בעלת השליטה בבנק במהלך 21  השנים האחרונות. אני מאמינה בבנק הפועלים ורוצה להודות לחברי הדירקטוריון, להנהלה,  לעובדים לדורותיהם ולציבור הלקוחות הנאמן. אני משוכנעת כי בנק הפועלים, מעמודי התווך של המשק הישראלי, ימשיך לפעול בהתאם לחזון של חירות פיננסית, לצמוח, לגדול ולשרת נאמנה את כלל לקוחותיו".