צילום: שאטרסטוק
צילום: שאטרסטוק

בנק ישראל: אי השוויון עדיין גדול

אי השוויון מצטמצם אך עדיין גדול ביחס לעולם, מחירי הנדל"ן ממשיכים לעלות ובזרימת הגז הטבעי מתמר שהחלה השבוע יש גם סכנות – כך עולה מדו"ח בנק ישראל שהגיש הנגיד סטנלי פישר.

מדוח בנק ישראל עולה כי בשנת 2012 עלו מחירי הדירות ב-5%, בהמשך לעלייה של 40% בשנים 2008-2011. מספר העסקאות והאשראי גדל משמעותית – אך חלה האטה מסוימת בהתחלת הבניות במשק. לפי הדוח, לאחר ארבע שנים של עלייה בהתחלות הבנייה, חלה האטה מסוימת בקצב ההתחלות, כאשר ב-2012 נרשמו 40 אלף התחלות בניה, לעומת 45 אלף יחידות ב-2011.

"ההאטה המסוימת שחלה השנה בהתחלות הבנייה מקטינה את קצב ההתרחבות של היצע הדירות, ואם קצב הגידול בביקושים לא יואט, היא עשויה לתרום להמשך עליית המחירים", נכתב בדוח.

העלייה בביקוש לדירות הביאה גם לגידול בהיקף המשכנתאות וגודל המשכנתא הממוצעת. אלה הביאו  להגדלת הסיכון הגלום בתיק המשכנתאות של המערכת הבנקאית, ולכן נקט בנק ישראל מספר צעדים לצמצום הסיכון, בהם מגבלות על יחס המשכנתא למחיר הדירה וכן הדרישה להגדיל את הקצאת ההון בגין ההלוואות לדיור.

מהדוח עולה גם כי אי השוויון בהכנסות בישראל הצטמצם, אולם בהשוואה למדינות אחרות ב-OECD הוא נותר גבוה. על פי הדוח, קו העוני אמנם נותר ללא שינוי אך מספר העניים בישראל גדל מעט. ההתפתחויות בתכולת העוני בישראל הושפעו בתחילת 2011 מהקצב הגבוה של צמיחת התוצר, שהסתכם ב-4.6%. במחציתה השנייה של 2011 צמיחת המשק האטה כתוצאה מההתפתחויות בכלכלה העולמית.

דוח בנק ישראל מתייחס גם לתחילת הזרמת הגז ממאגרי הגז הטבעי שהתגלו בשנים האחרונות, ובבנק חוששים מהשפעות שליליות של פיתוח בלתי מבוקר של תעשיית האנרגיה בישראל. על פי הדוח, קיים חשש כי ניצול משאבי הטבע יביא לייסוף השקל לרמה מסוכנת בעלת השלכות חיצוניות שליליות על המשק הישראלי כולו. מצב זה מכונה "המחלה ההולנדית".

בדוח בנק ישראל נכתב, כי "הניסיון הבינלאומי מצביע על סיכון הנשקף לענפים הסחירים כתוצאה מייסוף חד שנובע מגילויים ומניצולם של משאבי טבע. אמנם סביר להניח כי בשלב הראשון, כאשר ההוצאות על אנרגיה יורדות, וההכנסה הפנויה עולה, אין מרגישים בהיחלשות, אולם בשלב מאוחר יותר, לאחר שהמשק מתייצב בשיווי המשקל החדש, חולשתם של הענפים הסחירים שמקורה בהפסד צבר הון אנושי, עלולה להוות בעיה".

בבנק ישראל מסבירים כי ככל שהמגזר המסחרי מצטמצם, כך הפגיעה הנגרמת מ"המחלה ההולנדית" משמעותית יותר. "המשק צפוי להרגיש את הפגיעה יותר ויותר ככל שיחלוף הזמן, במיוחד לאחר אזילת המאגרים, כאשר תגדל חשיבותו של היצוא במגזר המסחרי".