בנק ישראל הוריד הריבית ל-1.75%

בניגוד להערכות: נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, הוריד את הריבית במשק ב-0.25%, ל1.75%. הפחתת הריבית, בפעם השנייה בתוך שלושה חודשים, נובעת בין השאר ממדד המחירים לצרכן המפתיע שפורסם בחודש שעבר, שהצביע על ירידה של 0.5%.

"התפתחות המחירים בפועל והציפיות לאינפלציה לשנה קדימה, יחד עם ההפתעות כלפי מטה במדדי המחירים לצרכן שנרשמו בחודשים האחרונים, מצביעות על המשך הירידה בסביבת האינפלציה וככל הנראה גם על רפיון בביקושים המקומיים", כותב הבנק כהסבר להחלטתו. זהו החודש השלישי ברציפות שבו המדד מפתיע כלפי מטה. התפתחות המחירים בפועל מצביעה על המשך התמתנות סביבת האינפלציה, ובהסתכלות על 12 החודשים האחרונים האינפלציה עומדת על 1.4%.

גם מבצע "עמוד ענן" זכה להתייחסות מצד הבנק, שציין כי הפעילות הריאלית, ובמיוחד נתוני סחר החוץ, הושפעו לרעה בחודש נובמבר כתוצאה מהמבצע. עם זאת, הבנק מדגיש כי זוהי השפעה זמנית ברובה. גם התחזקות השקל, שעשויה להקשות על המשק להתמודד עם הקשיים העומדים בפניו, חיזקה את ההחלטה על הורדת הריבית, כמו גם חשש מהשפעות המשבר העולמי על הכלכלה המקומית.