"האינפלציה מתמתנת אך נמצאת מעל היעד״. פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל | צילום: World Economic Forum
"האינפלציה מתמתנת אך נמצאת מעל היעד״. פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל | צילום: World Economic Forum

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי: ״יתכנו העלאות נוספות״

הריבית במשק עומדת על 4.75% וריבית הפריים – 6.25%. הוועדה המוניטרית: "הפיחות בשקל בחודשים האחרונים תורם לעליית קצב האינפלציה"

הוועדה המוניטרית בראשות נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון החליטה פעם נוספת שלא להעלות את הריבית והותירה בשיעור של 4.75%. ריבית הפריים עומדת על 6.25%.


בהודעה שפרסם בנק ישראל נכתב, כי "הפיחות בשקל בחודשים האחרונים תורם לעליית קצב האינפלציה, ולהתפתחותו בחודשים הקרובים תהיה השפעה על דינמיקת האינפלציה".


מאז חודש אפריל בשנה שעברה העלה הנגיד את הריבית 10 פעמים ברציפות. ואילו בחודש יולי האחרון החליט בפעם הראשונה מאז לעצור את ההעלאות. בין נימוקי ההחלטה נכתב בנוגע לאינפלציה, כי היא "מתמתנת אך נמצאת מעל היעד. הציפיות והתחזיות לאינפלציה לשנה הראשונה מצויות בתוך היעד, בסביבת הגבול העליון שלו. הציפיות משוק ההון לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד".


עם זאת לפי הודעת הוועדה בהחלט תיתכן עליית ריבית נוספת בהמשך: "הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה ומלווה בשוק עבודה הדוק, אם כי ישנה התמתנות מסויימת במספר אינדיקטורים. האינפלציה עודנה רוחבית ומצויה ברמה גבוהה. עם זאת, בחודשים האחרונים מסתמנת האטה באינפלציה. לכן, הוועדה החליטה להותיר את הריבית על כנה, אך רואה היתכנות לא מבוטלת להמשך העלאה של הריבית בהחלטותיה הבאות, ככל שסביבת האינפלציה לא תמשיך להתמתן בהתאם למצופה. תוואי הריבית ייקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות".