בנק ישראל הותיר את הריבית על 1%

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק לחודש פברואר על 1%.

בהתאם לתחזיות, החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל לא לשנות את הריבית במשק לחודש הבא. בין הגורמים שציין הבנק להחלטתו – סביבת האינפלציה הנמצאת בתחום היעד, מעט נמוך ממרכזו. בבנק ציינו את מדד נובמבר, שהפתיע כלפי מטה, והדגישו כי למרות עלייה מתונה בציפיות מהמקורות השונים לאינפלציה בשנה הקרובה, כולן עומדות עדיין מעט מתחת למרכז יעד האינפלציה.

עוד ציינו בבנק את צמיחת המשק בקצב מתון, תוך שיפור מסוים ברביע הרביעי של השנה שעברה לעומת הרביע שקדם לו. תמונת היצוא ברביע הרביעי טובה מאשר ברביע השלישי, אך בדצמבר שוב חלה התמתנות.

שיעור האבטלה המשיך לרדת ומצוי ברמה נמוכה, אולם אינדיקטורים שונים, כמו נתוני המשרות הפנויות ונתוני מס בריאות, מצביעים על רפיון מסוים בשוק העבודה.

באשר למחירי הדירות בישראל טוען בנק ישראל: "לאחר שבחודש הקודם הנתונים הראו על התמתנות מסויימת, החודש חלה עלייה במחירי הדירות וביצועי המשכנתאות. גם מספר העסקאות ומשקל המשקיעים בעסקאות שבו לעלות. על רקע הוראות המפקח בתחום האשראי לדיור, נמשכת מגמת ירידה במאפייני הסיכון של המשכנתאות החדשות, כגון יחס המימון הממוצע, שיעור ההחזר להכנסה וחלקן של המשכנתאות בריבית משתנה".

בסיכום ההודעה נאמר כי בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשק הישראלי והעולמי ובשווקים הפיננסיים, ובפרט נוכח אי-הוודאות הנמשכת במשק העולמי. בנק ישראל ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור.