עולים מאוקראינה נוחתים בישראל | צילום: Shutterstock
עולים מאוקראינה נוחתים בישראל | צילום: Shutterstock

המערכת הבנקאית בהנחיית בנק ישראל שיפרה את ממשקי העולים מרוסיה ואוקראינה לפתיחת חשבונות והעברת כספים לארץ

מאז פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, נקטה המערכת הבנקאית, בהנחיית הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, שורה של פעולות כדי להקל על העולים ממדינות אלו ולאפשר להם ממשקים נוחים יותר מול הבנקים – ובכלל זה בפתיחת חשבונות.

בין עיקרי הצעדים שיושמו – גובשה רשימת מסמכים על ידי המערכת הבנקאית לקבלת כספים מבנקים ברוסיה: במסגרת הקשר עם העולים, התקבלו בקשות רבות לגיבוש רשימת מסמכים שתסייע לאלו המבקשים לקבל כספים מבנקים ברוסיה, כדי להקל עליהם בתהליך המתקיים בעניין זה מול הבנק. בהתאם לכך גובשה הרשימה המצורפת על-ידי איגוד הבנקים, הרלוונטית לכל המערכת הבנקאית בישראל. הרשימה כוללת מסמכים בסיסיים וראשוניים שמומלץ להצטייד בהם במסגרת הליכי העברת כספים.

לרשימת המסמכים המומלצתК списку рекомендуемых документов

כמו כן הוקמו מוקדים ייעודיים בבנקים למתן מענה בשפה הרוסית. איגוד הבנקים והמערכת הבנקאית הקימו מוקדים ייעודיים, לפנייה בטלפון או באמצעות דוא"ל, במטרה להקל על הפניות של העולים לבנקים בנושא פתיחת חשבון. מצ"ב המידע אודות המוקדים.

למידע על המוקדים בשפה הרוסיתДля информации о русскоязычных колл-центрах в банках Израиля

צעדים נוספים שגובשו ברמה האופרטיבית ע"י הפיקוח על הבנקים ויושמו על ידי המערכת הבנקאית, לרבות צעדי הסברה והנגשה לציבור:

  • הארכת משך הזמן בו ניתן יהיה לפתוח חשבון בנק באמצעות תעודת עולה.
  • משלוח מכתבי עמדה של המפקח על הבנקים למערכת הבנקאית.
  • הקמת דף מידע ברוסית באתר בנק ישראל, אודות דרכי הפנייה ליחידה לפניות הציבור.
  • קיום שולחן עגול בהשתתפות הבנקים, משרדי ממשלה ונציגי ציבור
  • קיום וובינר ייעודי שהתקיים בחודש אפריל השנה ובו נכחו יותר מ-500 משתתפים.

לקריאת הודעת בנק ישראל בשפה הרוסיתЧтобы просмотреть это сообщение на русском языке