בנק ישראל: ירידה בעמלות הבנקים

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, דוד זקן, הגיש לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים למשקי הבית.

על-פי הדוח, במחצית הראשונה של שנת 2012, הסתכמה העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית בכ-14.5 שקלים – ירידה של כ-2.4% בהשוואה לשנת 2011, וירידה של 3.6% במונחים ריאליים.

הדוח בדק גם את ההוצאה החודשית הממוצעת בפועל של שירותי חשבון עו"ש נפוצים בקרב משקי הבית במערכת הבנקאית. על-פי נתוני הדוח, גם בחלק הזה נרשמה ירידה בהוצאה החודשית הממוצעת, והיא עומדת כיום על 14 שקלים – ירידה של כ-4.7% בהשוואה לשנת 2011, ו-5.9% במונחים ריאליים.