בנק ישראל מגביל את המשכנתאות

בנק ישראל הורה לבנקים להגביל את רכיב הריבית המשתנה בהלוואות משכנתא חדשות, זאת במסגרת ניסיונותיו של הבנק המרכזי לצנן את שוק הנדל"ן. רכיב הריבית המשתנה יוגבל ל-33% בלבד מהמשכנתא כולה. ההוראות החדשות, שכבר נכנסו לתוקף, לא יחולו על משקיעים זרים, ולא ישפיעו על הלוואות משכנתא קיימות.

במקביל הונחו הבנקים להסביר ללקוחות, המחזיקים במשכנתא בעלת רכיב גבוה של ריבית משתנה, את ההשלכות הצפויות של עליית הריבית במשק על ההחזר החודשי שלהם. מטרת הנחיה זו היא לאפשר ללווים בחינה מושכלת של הסיכון הכרוך בהלוואה בעלת רכיב משתנה גבוה, והאפשרויות למזער אותו.

בבנק ישראל הסבירו כי "טיוטת ההנחיה פורסמה נוכח המגמות הנמשכות בשוק הדיור, ובעיקר, ההיקף המשמעותי של ביצועי ההלוואות לדיור בריבית משתנה, הטומנות בחובן סיכון ללווים – וכפועל יוצא מכך גם למערכת הבנקאית בכללותה.

"מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתא החודשיים המוטלים על הלווים, באופן שישליך על יכולתם לפרוע את ההלוואות כסדרן. תרחיש זה מתחדד נוכח הימצאותנו בתקופה בה שיעור הריבית נמצא במגמת עלייה"הדגישו בבנק המרכזי.  

זו לא הפעם הראשונה שבנק ישראל, בראשות הנגיד סטנלי פישר, מתערב בשוק המשכנתאות בניסיון להוריד את הביקושים, ובכך לעצור את עליית מחירי הנדל"ן. לפני כשנה הורה בנק ישראל לבנקים להגדיל את ההפרשות למשכנתאות במינוף גבוה, ובאוקטובר האחרון הגדיל את הקצאת ההון של הבנקים בהלוואות משכנתא עם רכיב פריים גבוה.

מטרת ההגבלות של בנק ישראל היא לייקר את מסלול הריבית המשתנה במשכנתא, ובכך להוריד את הביקושים לה – ולהפחית את הסיכון של הציבור במקרה של עליית הריבית.

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גם בתחילת 2011 המשיכו מחירי הדירות לעלות וכך גם היקף נטילת המשכנתאות – דבר שהביא להחלטה על הצעדים החדשים.