בנק ישראל | צילום: Shutterstock
בנק ישראל | צילום: Shutterstock

בנק ישראל מעלה שוב את הריבית – ב-0.5%; תעמוד על 4.25%

בנק ישראל הודיע על העלאת ריבית נוספת – והשמינית ברציפות – בשיעור של 0.5%. בכך, שיעור הריבית הבסיסית בישראל יעלה ל-4.25% ושיעור ריבית הפריים יעמוד על 5.75%. בנק ישראל צפוי להחליט על ההעלאה הבאה בעוד כחודשיים.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגיד אמיר ירון, מעלה את הריבית בהעלאות חדות ומהירות מאז חודש אפריל. עד לאחרונה העריכו במשק שההעלאה הנוכחית תהיה האחרונה, אך נוכח עליות המחירים הערכות אלה עשויות להשתנות.

בנוסף, התחזיות העריכו, כי בנק ישראל יעלה את הריבית בשיעור מתון יותר, של 0.25% לריבית של 4%. עם זאת, נתוני האינפלציה שפורסמו בשבוע שעבר הבהירו שההערכות השתנו. הנגיד כבר אותת שייאלץ לחצות את רף ה-4%.

בעקבות ההחלטה פרסם בנק ישראל הודעה שבה נאמר, כי "במשק הישראלי נרשמת פעילות כלכלית איתנה, המלווה בשוק עבודה הדוק תוך עלייה בסביבת האינפלציה. לכן, הוועדה החליטה להמשיך בתהליך העלאת הריבית. קצב העלאת הריבית ייקבע בהתאם לנתוני הפעילות והתפתחות האינפלציה, זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות".

עוד ציינו בבנק כי "מאז החלטת המדיניות האחרונה שערי החליפין אופיינו בתנודתיות גבוהה – בתחילת התקופה התחזק השקל ובהמשכה השתנתה המגמה, והשקל פוחת. תחזיות הצמיחה בעולם עודכנו כלפי מעלה, אך קצב הצמיחה בכלכלות המרכזיות מוסיף להיות מתון. סביבת האינפלציה מוסיפה להיות גבוהה, אך ניכר כי ישנה התמתנות באינפלציה במדינות רבות, אך התמתנות אינפלציית הליבה איטית יותר".