בנק ישראל רכש כ-100 מיליון דולר

לראשונה מאז יולי 2011 התערב בנק ישראל בשוק המט"ח ורכש כ-100 מיליון דולר, לאחר ששער המטבע האמריקאי צנח ב-0.7% מתחת לרף של 3.60 שקלים. בחודשים האחרונים צנח שערו של הדולר מול השקל בשיעור של כ-9%.

השער היציג של הדולר נקבע על 3.618 שקלים. לעומת הדולר, היורו התחזק ב-0.5% מול השקל, ושערו היציג נקבע על 4.71 שקלים. במהלך חודש מארס התחזק השקל אל מול הדולר ב-1.6%.

בפרוטוקול הריבית שפרסם אתמול הבנק, הביעו חברי הוועדה המוניטרית חשש מפני הייסוף של השקל – וציינו, כי הורדת הריבית מנעה אף ייסוף חד יותר. מבנק ישראל נמסר כי מדיניות הבנק מאוגוסט 2009 נותרת בעינה: "בנק ישראל יפעל בשוק המט"ח במקרים בהם השינויים בשער החליפין של השקל לא תואמים את התנאים הבסיסיים של המשק או כאשר שוק המט"ח לא מתפקד כיאות".