צילום: shutterstock

בעקבות תום תשלום החל"ת: שיא בהיקף מקבלי השכר מתחילת משבר הקורונה

המשק הישראלי רשם בחודש יולי 2021 שיא תעסוקה חדש מאז פרוץ משבר הקורונה, ובחודש שעבר נצפתה עלייה של כ-90 אלף איש במספר מקבלי המשכורות לעומת חודש יוני. בחברת מס"ב (מרכז הסליקה הבנקאי), המפתחת ומפעילה את המערכת הלאומית המרכזית להעברת תשלומים בישראל, מעריכים כי העלייה בהיקף התעסוקה מגיעה על רקע החלטת הממשלה לשנות את מדיניות תשלום דמי האבטלה והחל"ת שנכנסה לתוקפה בחודש יוני.

מספר מקבלי המשכורות בגין חודש יולי עמד על למעלה מ-3.5 מיליון ישראלים, עלייה בשיעור של 2.56% לעומת החודש הקודם. כמות מקבלי המשכורות במשק עלתה בחודש יוני בהיקף של כ-90 אלף איש, נתון נמוך בכ-65 אלף איש בלבד לעומת הכמות שקיבלה שכר בגין חודש מרץ 2020, לפני תחילת משבר הקורונה והשפעותיו על המשק הישראלי.

היקף תשלומי השכר בגין חודש יולי עמד על סכום כולל של 26.75 מיליארד שקל, לעומת סכום כולל של 27.84 מיליארד שקל ששולמו בגין משכורת יוני 2021, אז גם שולמו דמי ההבראה במרבית המשק.

"הצמיחה ביולי הייתה בקרב מקבלי השכר הנמוך"

שכר הנטו הממוצע ששולם בגין משכורת יולי עמד על 7,462.33 שקל, ירידה בשיעור של 3.9% לעומת השכר הממוצע ששולם בגין משכורת יוני וכלל את תשלום דמי ההבראה. שכר הנטו הממוצע בגין חודש יולי 2020 עמד על 7,457.45 שקל, וביולי 2019 עמד השכר הממוצע על סכום של 7,296.77 שקל.

לראשונה מפרסמת מס"ב גם את משכורת הנטו חציונית ששולמה במשק, ובחודש יולי 2021 היא עמדה על סכום של 6,243 שקל לעומת משכורת חציונית של 6,272 שקל ששולמה בגין משכורת יולי 2020.

אודליה משה אוסטרובסקי, מנכ"לית מס"ב: "נראה כי החלטת הממשלה על שינוי המדיניות כלפי שוק התעסוקה, שנכנסה לתוקף ביוני, תרמה לעלייה בהיקף מקבלי השכר ולנתון הגבוה ביותר מאז פרוץ משבר הקורונה במרץ 2020. מהנתונים של השכר הממוצע והשכר החציוני, ניתן לראות עוד כי בחודש יולי הצמיחה בתעסוקה הייתה בעיקר בקרב מקבלי השכר הנמוך מהממוצע".

בדיקת מס"ב מתייחסת למשכורות במשק שהועברו בין ה-20 לחודש הקודם עד ל-10 בחודש העוקב.