נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון | צילום: דוברות בנק ישראל
נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון | צילום: דוברות בנק ישראל

בפעם התשיעית ברציפות: בנק ישראל מעלה את הריבית ל-4.5%

בנק ישראל הודיע על העלאת ריבית נוספת – והתשיעית ברציפות – בשיעור של 0.25%. בכך, שיעור הריבית הבסיסית בישראל יעלה ל-4.5% ושיעור ריבית הפריים יעמוד על 6%. מדובר בהעלאת ריבית בשיעור מצטבר של 4.4% בתוך שנה.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגיד אמיר ירון, מעלה את הריבית בהעלאות חדות ומהירות מאז חודש אפריל. עד לאחרונה העריכו במשק שההעלאה הנוכחית תהיה האחרונה, אך נוכח עליות המחירים הערכות אלה עשויות להשתנות.

בנק ישראל גם מנסה ליישר קו עם עליית הריבית בארה"ב, ומעלה את שיעור הריבית בקצב דומה לזה של הבנק הפדרלי שם, שהעלה באחרונה את הריבית ב-25 נקודות בסיס.

בעקבות ההחלטה פרסם בנק ישראל הודעה שבה נאמר, כי "הפעילות הכלכלית במשק הישראלי מצויה ברמה גבוהה, אם כי ישנה התמתנות מסויימת במספר אינדיקטורים. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ומצוי בסביבת תעסוקה מלאה. האינפלציה נמצאת מעל היעד ומקיפה מנעד רחב של סעיפים. אמנם נרשמה התמתנות באינפלציה השנתית בחודש פברואר, אך בקצב נמוך מההערכות המוקדמות. המשך המדיניות המוניטרית המצמצמת וההתמתנות בפעילות בעולם צפויים להביא להאטה מסויימת בפעילות הכלכלית בישראל לצד האטה בקצב האינפלציה".

עוד ציינו בבנק, כי "מאז החלטת המדיניות הקודמת, עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.5% בחודש פברואר 2023. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ירדה מעט בפברואר לעומת רמתה בינואר, ומצויה מעל הגבול העליון של היעד ועומדת על 5.2%. עם זאת, האינפלציה בישראל נמוכה מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות.