קשישים יושבים בשדרה
צילום: Shutterstock

בצל משבר הקורונה: הבנקים יוצאים במבצע כדי להקל על מקבלי הקצבאות

כחלק מהיערכות המערכת הבנקאית לסייע לאוכלוסיות שונות להתמודד עם השלכות מגפת הקורונה גיבשו הבנקים, בהנחיית הפיקוח על הבנקים, פתרון ייעודי ללקוחות המבוגרים שנסמכים על קצבאות הביטוח הלאומי. מדובר באוכלוסייה בסיכון גבוה, שצריכה להימנע מיציאה מהבית, ולשם כך המערכת הבנקאית מתגייסת לסייע לה.

״הקושי העיקרי נובע מכך שלחלק מלקוחות אלה אין כיום כרטיס בנקאי שיכול לאפשר להם לעשות שימוש בקצבה, ולכן ביום חלוקת הקצבאות מגיעים רבים מהם לסניפים לצורך משיכת כספים בדלפק״, מסביר איתן מדמון, מנכ”ל איגוד הבנקים.

״האזרחים הוותיקים הם אוכלוסייה בסיכון גבוה – הבנקים בהנחיית הפיקוח על הבנקים מתגייסים להציע ללקוחות אלה פתרונות שונים כדי לסייע להם לקבל את הקצבאות, תוך ניסיון להקטין את הסיכון שלהם להידבקות ולצמצם את הצורך בהגעתם לסניפים״.

כדי לנסות להקטין ככל האפשר הגעה של אוכלוסייה זאת לסניפי הבנקים, בעת הזאת, הבנקים יוצאים במבצע רחב היקף, על מנת לנסות ולצמצם את הסיכון של הלקוחות. המתווה שגובש על ידי המערכת הבנקאית כולל שני חלקים:

  1. חלוקת כרטיסים בנקאיים ללקוחות – הכרטיסים ישמשו אותם הן לצורך הוצאת מזומנים ממכשירים אוטומטיים, והן לצורך ביצוע תשלומים בחנויות השונות. הבנקים יאתרו את כל הלקוחות הזכאים לקצבת זקנה מביטוח לאומי, שאינם מחזיקים כיום בכרטיס חיוב בנקאי וישלחו להם כרטיס בנקאי באופן מידי. הבנקים מתחילים בימים אלה להיערך למבצע משלוח הכרטיסים לבתי הקשישים, ובמקביל נערכים לסייע בהפעלת הכרטיסים ככל שיידרש, תוך מתן קדימות בתור במוקדים הטלפונים.
  1. קביעת תורים מראש – עבור לקוחות קשישים שיבחרו בכך, ועל מנת למנוע התקהלות בזמני חלוקת הקצבאות, יפעלו הבנקים ככל שניתן כדי לקבוע תורים מראש ולתאם את ההגעה לסניפים.

״המערכת הבנקאית מחויבת לעמוד לצד לקוחותיה ותמשיך ליזום פתרונות יצירתיים כדי לסייע לציבור לעבור את הקשיים השונים שמתעוררים כתוצאה ממשבר הקורונה״, אמר מדמון.