צילום: shutterstock

בשיתוף איגוד הבנקים: גובשו מסמכי הבנות לצורך הסדרת מעמדם של מיופי כוח

בימים אלה פועל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, בשיתוף איגוד הבנקים ובנק ישראל לקידום מהלכים אשר יקלו על ההתמודדות הפיננסית של אנשים שערכו ייפוי כוח מתמשך אשר נכנס לתוקף, של מיופי כוחם וכן של מקבלי החלטות ושל התומכים שמונו להם. בנוסף, פרסמה האפוטרופסה הכללית ניירות עמדה בנושא הנפקת כרטיסי חיוב לממנה ולמיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך וכן בנושא השקעת כספי ממנה בייפוי הכוח המתמשך.

במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהתקבל בשנת 2016, נקבעו מספר חלופות לאפוטרופסות, שמטרתן לעודד את האוטונומיה של האדם. אחת מהן היא ייפוי כוח מתמשך, מסמך משפטי שבו האדם קובע מי ינהל את ענייניו אם יהיה בלתי כשיר ובאיזה אופן. כלי זה אינו מצריך פנייה לבית המשפט ומאפשר למיופה הכוח חופש פעולה, בכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכוח. מדובר לרוב בקרוב משפחה או אדם קרוב לממנה.

יחד עם זאת, תפקידו של מיופה הכוח הוא מורכב ולעיתים מתעוררים קשיים בניהול חשבונות בנק של ממנים. החלופה השנייה היא קבלת החלטות נתמכת, אשר מאפשרת לאדם לקבל החלטות על חייו, תוך מינוי תומך שתפקידו ללוות את האדם בתהליך קבלת ההחלטות. מדובר בהסדר משפטי המאפשר לאדם בגיר המתקשה בהבנת מידע וקבלת החלטות לקבל תמיכה, תיווך וליווי של אדם אחר.

מקלים על ההתנהלות מול הבנקים

בימים אלה פרסם האפוטרופוס הכללי מסמך הבנות וולונטרי עם הבנקים, בעניין הסדרת מעמדו של תומך בקבלת החלטות בחשבון הבנק של מקבל ההחלטות, על מנת להקל על פעילותו מול הבנק. מטרת המסמך היא להסדיר את מעמדו של מקבל ההחלטות בחשבון הבנק, לסייע לתומכים בביצוע תפקידם ולהבהיר להם מהן הדרישות הנוגעות לניהול החשבונות, מבלי לפגוע במעמדו של מקבל ההחלטות בניהול חשבונו. כמו כן, פרסם האפוטרופוס הכללי להערות הציבור טיוטת מסמך הבנות עם הבנקים בנושא הסדרת מעמדו של מיופה הכוח בחשבון הבנק של הממנה. מטרת המסמך היא, להסדיר את מעמדם של מיופי הכוח בחשבונות הבנק ולסייע להם בביצוע תפקידם ביחס לטיפול בחשבונות, לצד שמירה על זכויות הממנה.

מסמך חשוב נוסף שפורסם לאחרונה, הוא נייר עמדה של האפוטרופוס הכללי לאיגוד הבנקים, בנוגע לכרטיסי חיוב במקרה של ייפוי כוח מתמשך. במסמך זה מבהיר האפוטרופוס הכללי, כי אין מניעה להנפיק כרטיס חיוב למיופה הכוח ולממנה בחשבון הבנק של הממנה, בתנאים הכתובים בנייר העמדה. כמו כן, פרסם האפוטרופוס הכללי נייר עמדה מתוקן שמאפשר ביצוע ההשקעות בחשבון של ממנה בייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי, גם בהיקף כספים של למעלה ממיליון שקל, ללא אישור בית המשפט.