צילום: shutterstock. למצולמות אין קשר לנאמר

בשנה החולפת ירד התמ"ג ב-2.4% – התכווצות נמוכה בהשוואה לרוב המדינות

בעקבות משבר הקורונה ירד התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) ב-2.4% בשנה החולפת, כך מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לאחר עליות בצמיחת המשק, גם בשנת 2019 וגם בשנת 2018, נרשמה ב-2020 הירידה הגבוהה ביותר שמדדה הלמ"ס זה 70 שנה.

בין השאר, משקפת הירידה בתמ"ג ירידות בשיעור 9.4% בהוצאה לצריכה פרטית, פיחות של 8.1% בייבוא הסחורות והשירותים וירידה של 4.8% בהשקעות בנכסים קבועים. הירידות בתמ"ג מגלמות בתוכן גם עליות: 2.9% בהוצאה לצריכה ציבורית, ו-0.6% בייצוא הסחורות והשירותים. עמידות הייצוא מחזקת את הרושם שענפים בולטים במשק, ובראשם ההייטק, לא נפגעו במשבר.

השימושים במקורות (ההוצאות לצריכה, להשקעה וליצוא). שינוי כמותי. מקור: למ"ס

סיבה לאופטימיות?

אומדן הלמ"ס פחות גרוע מתחזית בנק ישראל שפורסמה מוקדם יותר. בעוד שהבנק צפה התכווצות של 3.7%, הלמ"ס פרסמה אומדן ירידה של 2.4% בלבד, כאמור.

כמו כן, התכווצות המשק נמוכה בהשוואה לרוב מדינות העולם. ישראל רשמה ירידה של 4.1% בתוצר המקומי הגולמי לנפש, כשרק אירלנד ונורווגיה רשמו התכווצויות בשיעור נמוך יותר, 4% ו-1.5%, בהתאמה.

תוצר מקומי גולמי לנפש שנת 2020, שינוי כמותי לעומת שנת 2019, באחוזים.
מקור: תחזיות OECD ולשכות מרכזיות לסטטיסטיקה של חלק מהמדינות נכון ל-14.2.2021