בנק ישראל | צילום: Shutterstock
בנק ישראל | צילום: Shutterstock

בתוך חודשיים העלה בנק ישראל את הריבית ל-0.75%

בעקבות התגברות האינפלציה החליט בנק ישראל להעלות את הריבית הבסיסית במשק בשיעור של 0.4%. זו הפעם השנייה בתוך חודשיים שהבנק מהרכזי מעלה את הריבית. בחודש שעבר הועלתה הריבית ברבע אחוז.

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל החליטה על העלאה שנייה של הריבית בתוך פחות מחודשיים, כך שהריבית תעלה מ-% 0.35 ל-% 0.75. זאת בזמן שרוב ההערכות במשק ציפו להעלאה ל-0.6%.

העלאת הריבית השנייה מגיעה בעקבות כוונת הוועדה המוניטרית להיאבק בהתפתחות מיתון עתידי בישראל. הלוואות ומשכנתאות של משקי בית והמגזר העסקי צפויות להתייקר בהתאם.

מבנק ישראל נמסר כי קצב העלאת הריבית בהמשך ייקבע בהתאם להתפתחות האינפלציה ובמטרה להגיע לריבית של 1.5% עד 2023. 

עם פרסום הריבית העריך הבנק, כי במשק הישראלי נמשכת פעילות כלכלית ברמה גבוהה ונראה כי ישנה דעיכה משמעותית בסיכון הכלכלי המקומי הנובע מגלי תחלואת הקורונה לפחות בטווח הקצר. עם זאת, העריך הבנק, כי קיים חשש להשפעה שלילית על הפעילות הכלכלית בשל ההתפתחויות בעולם, ובפרט המלחמה באוקראינה וההאטה בפעילות הייצור בסין.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנק ישראל

מאז החלטת הריבית הקודמת, עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.6% במרץ וב-0.8% באפריל 2022. האינפלציה בישראל מצויה מעל הגבול העליון של היעד, ועומדת ב-12 החודשים האחרונים על 4%. עם זאת היא ממשיכה להיות נמוכה משמעותית מהאינפלציה במרבית המדינות המפותחות. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מהמקורות השונים מצויות בסביבת הגבול העליון של היעד.

שוק העבודה ממשיך להיות הדוק וקרוב לתעסוקה המלאה שאפיינה את המשק טרם הקורונה. בחודש אפריל שיעור התעסוקה המותאם בגילאי 15+ירד מעט ועומד על 60.1% – מעט נמוך משיעור התעסוקה הממוצע ב-2019 (61.1%). שיעור האבטלה הצר אמנם ירד באפריל לשפל של 3.1% מ-3.4% בממוצע במרץ, אך ירידה זו נבעה מירידה בהשתתפות בכח העבודה ולא מגידול בתעסוקה.

מגמת העלייה של מחירי הדירות ממשיכה להאיץ ואלו עלו ב-12 החודשים האחרונים ב-16.3%, קצב גבוה באופן משמעותי בהשוואה לזה של השנים האחרונות. היקף המשכנתאות שניטלו באפריל היה נמוך מזה שנרשם במרץ ועמד על 10.5 מיליארדי ש"ח. עם זאת, לאחר ניכוי העונתיות המאפיינת את חודש אפריל, לא מדובר בשינוי של ממש בקצב נטילת המשכנתאות הגבוה.