צילום: shutterstock

דו"ח בנק ישראל ל-2018: המשק צמח ב-3.3% והתוצר לנפש גדל ב-3.1%

בנק ישראל פרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2018. על פי הדוחות המשק הישראלי צמח ב-2018 ב-3.3% והתוצר לנפש גדל ב-3.1%. סך השימושים גדל בשיעור גבוה יותר מאשר התוצר, והדבר התבטא בהתרחבות מהירה של היבוא יחסית לצמיחת התוצר.

כמו כן, המשק נמצא בסביבת תעסוקה מלאה. תהליך ההתקרבות לתעסוקה מלאה התבטא בירידה מתמשכת של שיעור האבטלה בשנים האחרונות לצד ביקוש גבוה לעובדים, ובהתאם לכך – עלייה מתמשכת של השכר.

האינפלציה השנתית עלתה במהלך השנה האחרונה אל תחום היעד, אחרי כארבע שנים שבהן היא הייתה נמוכה ממנו. בתום השנה עמדה האינפלציה על 8% – מעט מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, אך בתחילת 2019 חזר שיעור האינפלציה השנתי אל תחום היעד.

בנוסף, לאחר שנים של ייסוף בשקל נרשם פיחות של 8.1% בשער השקל אל מול שער הדולר. הבנק מנהל יתרות מטבע החוץ בהיקף של כ-115 מיליארד דולר והתחזקות הדולר יצרה רווחים על הנייר של כ-24 מיליארד שקל.

מהדוחות שפורסמו עולה כי הרווח נוצר בעיקר מהכנסות הבנק מריבית על השקעת יתרות מטבע החוץ, שהסתכמו השנה בכ-5.6 מיליארדי שקל, והכנסות שאינן ריבית מניירות ערך וממכשירים פיננסיים נגזרים נטו, שעמדו השנה על כ-0.9 מיליארד שקל. סעיפי ההוצאה העיקריים שהשפיעו על צמצום ברווח הם ההוצאות על הדפסת כסף ומעות, והוצאות הנהלה וכלליות, שביחד הסתכמו לכ-0.9 מיליארד שקל.

עוד על פי הדוחות, מחירי הדיור ירדו השנה לראשונה אחרי כעשור של עלייה מהירה. זאת בשל גידולו של היצע הדירות לאחר האצת הבנייה בשנים הקודמות, וכן בזכות צעדים שהממשלה נקטה בצד הביקוש לדירות, שפעלו לבלימה של עליות המחירים. עם זאת, בשנתיים האחרונות ירד מספרן של התחלות הבנייה.

התוצר לנפש בישראל נמוך בהשוואה בין-לאומית וכדי לתמוך בהמשך עלייה של רמת החיים ובצמצום הפער בין ישראל למדינות המפותחות יידרשו צעדי מדיניות שייתמכו בעליית פריון העבודה, בשיפור רמת התשתיות והסביבה העסקית, וכן בהגדלת ההשתתפות בכוח העבודה של מגזרים ששיעור השתתפותם נמוך.

פרופ' אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, דיבר במסיבת העיתונאים לרגל פרסום הדו"ח: "שנת 2018 הייתה שנה טובה לכלכלה הישראלית. המשק צמח בשיעור של 3.3%, גבוה מהממוצע של המדינות המפותחות. הצמיחה הייתה מאוזנת והתפרסה על כלל השימושים. באמצע השנה, ברבעון השני והשלישי, היה חשש להיחלשות בצריכה הפרטית, אך בראיה שנתית היא נותרה איתנה, ומעידה על כך שהביקושים לא נחלשו".