מאת: משרד האוצר

דוח ועדת בכר

עיקרי המלצות הצוות הבין משרדי לענייני הרפורמה בשוק ההון

להורדת המאמר נמצא בקובץ מצורף