האינפלציה ב-2012: 1.6%

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר עלה ב-0.2%, בניגוד לתחזיות שצפו שיהיה בטווח שבין ירידה של 0.1% לעלייה של 0.1%. בסיכום שנתי רשם המדד עלייה של 1.6% – האינפלציה השנתית הנמוכה ביותר ב-6 השנים האחרונות.

מנתוני הלמ"ס עולה כי לעליית המדד תרמו בעיקר סעיפי ההלבשה וההנעלה שעלו ב-10.5% והמזון (1.9%). מנגד נרשמו ירידות בירקות והפירות הטריים (שמחירם ירד ב-3.2%) ובסעיף התחבורה והתקשורת (שירד ב-1.1%).

מסיכום שנתי של המדד עולה כי בשנת 2012 עלה סעיף הדיור עלה ב-3.3%, מחירי החשמל זינקו ב-8.8%, הדלק התייקר ב-5.1%, הסיגריות עלו ביותר מ-21%, מוצרי החלב התייקרו 4.1% וגם הארנונה התייקרה בכ-3%. מנגד, בעקבות הרפורמה של משרד התקשורת צנחו מחירי הטלפון הנייד בכ-10%, שירותי החינוך ירד ב-6% ומחירי האלקטרוניקה הבידורית ירדו ב-9.6%.