ההחלטה של פלוג: הריבית ללא שינוי

בנק ישראל הותיר, כצפוי, את הריבית במשק לחודש אוגוסט ללא שינוי, על 1.25%. היתה זו החלטת הריבית הראשונה של בנק ישראל בהנהגתה של קרנית פלוג, ממלאת מקום הנגיד מאז פרישתו של פרופ' סטנלי פישר מהתפקיד.

"ההחלטה להותיר את הריבית ללא שינוי", נאמר בהודעת בנק ישראל, "עקבית עם מדיניות ריבית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1%-3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין".

בבנק מוסיפים כי "הנתונים שנוספו בחודש האחרון מצביעים על המשך צמיחה של הפעילות הכלכלית בקצב המתון יחסית שאפיין אותה בשנתיים האחרונות. הנתונים שנוספו החודש מיתנו את החששות להאטה נוספת בצמיחה.

"בנק ישראל ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות במשק הישראלי והעולמי, ובשווקים הפיננסיים בפרט נוכח אי הוודאות הנמשכת", נאמר בהודעה. "הבנק ישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו – יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית – ובהיבט הזה, ימשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשוקי הנכסים ובכלל זה שוק הדיור".