נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון | צילום: דוברות בנק ישראל
נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון | צילום: דוברות בנק ישראל

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל הורידה את הריבית במשק לרמה של 4.5%

בהחלטת הריבית הראשונה לשנת 2024 החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הורדת הריבית במשק בשיעור של רבע אחוז (0.25%) לרמה של 4.5%. זוהי הפעם הראשונה מאז משבר הקורונה שבנק ישראל מוריד את הריבית.

״האינדיקטורים לפעילות הכלכלית מצביעים על שיפור הדרגתי בפעילות, זאת לאחר התכווצות משמעותית בפעילות העסקית עם פרוץ המלחמה״, נכתב בהודעת הבנק המרכזי מיד עם פרסום הידיעה על הורדת הריבית.

ההחלטה להוריד את הריבית התקבלה בעיקר על רקע ההאטה באינפלציה בישראל. מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר בשיעור של 0.3%. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה התמתנות מגמתית בקצב האינפלציה אשר עומד היום על שיעור של 3.3% – קצב מתון משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אם כי עדיין מעל יעד האינפלציה העליון של הבנק המרכזי שעומד על 3%. במדד הליבה (בניכוי אנרגיה ופו״י) נרשמה אינפלציה של 2.9% בשנה האחרונה.

״גם בניתוח דינמיקת האינפלציה, במדידה רבעונית וחצי שנתית, ניכר כי קצב האינפלציה מתמתן והציפיות מהמקורות השונים הן לכניסת האינפלציה ליעד ברבעון הראשון של השנה״, נכתב בהודעה על החלטת הורדת הריבית, ״גם הציפיות משוק ההון לאינפלציה לשנה הראשונה והציפיות לשנה השנייה ואילך מצויות בתוך תחום היעד״.

למרות האינדיקטורים הברורים המעידים על התמתנות ברורה בקצב האינפלציה ובציפיות האינפלציוניות, בבנק ישראל מסמנים מספר סיכונים להאצה אפשרית באינפלציה בטווח הקצר, ביניהם: השפעות המלחמה והתפתחותה על הפעילות במשק, פיחות בשער השקל ואופן ההתנהלות הפיסקלית.

על פי תחזית בנק ישראל, האינפלציה בישראל צפויה לרדת ל-2.4% בשנה הבאה.

במקביל פרסמה חטיבת המחקר של הבנק את התחזית המקרו-כלכלית אשר נותרה ללא שינוי מהתחזיות הקודמות. על פי התחזית בשנים 2023 ו-2024 יעמוד קצב הצמיחה של המשק על שיעור של 2% ואילו בשנת 2025 צפוי התוצר לצמוח בקצב ריאלי של 5%. על פי התחזיות המעודכנות קצב הגידול בגרעון הממשלתי יגדל ויעמוד בשנת 2023 על 4% (לעומת עלייה של 3.7% בתחזית הקודמת) ועל 5.7% בשנת 2024 (5% בתחזית הקודמת).