"הוזלה משמעותית בעמלות"

בשנתיים האחרונות חלה ירידה של 13% בעלות הממוצעת בפועל של שירותי עו"ש נפוצים ושל יותר מ-20% בעלות החזקת כרטיס האשראי. כך עולה מנתונים שפרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

בפיקוח מציינים, כי במערכת הבנקאות גברה התנהגות תחרותית מצד הבנקים בקרב משקי הבית. התחרות מתבטאת בכך שהבנקים מציעים ללקוחות חדשים וקיימים פטור מלא או חלקי מעמלות במבצעי שיווק שונים. בנוסף, לקוחות המשתייכים לקבוצות אוכלוסיה כמו חיילים, סטודנטים ועוד מקבלים פטורים או הנחות גבוהות בשירותים בנקאיים נפוצים, וגם לקוחות שאינם בקבוצות אוכלוסיה הזכאיות לפטור או הנחות, מקבלים הנחות משמעותיות.

מנתונים שפרסם הפיקוח עולה, כי ההוצאה החודשית הממוצעת על סל השירותים הנפוצים בעו"ש (כולל מסגרת אשראי) פחתה, כאמור, מאז הנהגת הרפורמה בעמלות בשיעור ריאלי של 13% והיא מסתכמת ב-15.22 שקל (מעודכן לרבעון השלישי של 2010).