קושי: 4 מתוך 5
זמן קריאה: 5 דקות

הטבות המס שאסור לפספס

על מנת לעודד הפקדות לפנסיה מעניקה המדינה הטבות מס לציבור המפקידים. לקראת סוף השנה כדאי לבדוק האם ניצלתם את מלוא הטבות המס המגיעות לכם עבור הפקדות לקרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. להטבות זכאים שכירים ועצמאים כאחד, ולמעשה נהנים מהם פעמיים – ההפקדות גם מגדילות את החיסכון לפנסיה, וגם מזכות בהטבות מס. כיוון שמדובר בעשרות תקנות וכללי מס ובסופו של דבר חישוב הטבות המס הינו אישי, למיצוי מלא של ההטבות המגיעות לכם ולבחינת הכדאיות של ההפקדות מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, כמו יועץ פנסיוני בלתי תלוי באחד הבנקים.

שכירים – מעבר לתלוש

שכירים המפקידים לפנסיה באמצעות המשכורת שלהם, מקבלים הטבות מס אוטומאטיות מידי חודש בתלוש השכר שלהם, אך חשוב לדעת שניתן לקבל הטבות מס נוספות.

כך, למשל, שכיר יכול להפקיד עד 7% משכרו עד ל- 8,500 ₪ לחודש ולקבל בגין הפקדה זו זיכוי ממס בשיעור 35%. אם במהלך השנה הוא העביר שיעור נמוך יותר או ששכרו המבוטח היה נמוך יותר, הרי שהוא יכול להפקיד את ההפרש בין המקסימום האפשרי כאמור לעיל לבין הסכום שהפקיד בפועל ולקבל זיכוי ממס בשיעור 35% מהפקדה זו. יש לציין כי את ההפקדה שנעשית באופן חד פעמי לקראת סוף השנה יש לחשב במונחים שנתיים ולא חודשיים.

שכירים יכולים ליהנות גם מהטבות מס עבור שכר לא מבוטח שקיבלו, כמו למשל עמלות, שעות נוספות או בונוסים. שכיר שבמהלך השנה הפקיד לחיסכון פנסיוני לפחות 16% מהשכר הממוצע במשק בשנה (16,549 שקל נכון ל-2012), יכול להפקיד עד 16% מהשכר הלא מבוטח שקיבל, עד ל- 8,500 ₪ לחודש, וליהנות מהטבות מס בצורה של ניכוי וזיכוי ממס. הניכוי הנו בשיעור 11% מהשכר הלא מבוטח כאמור לעיל והוא מופחת מהמשכורת לצורך חישוב המס החל בגינה. 5% הנותרים ישמשו לזיכוי ממס בשיעור 35%. יש רק לציין כי מי ששכרו המבוטח עולה על 34,000 ₪ לחודש לא ייהנה מהניכוי אלא מהזיכוי ממס בלבד.

עצמאים – הטבות בקרן השתלמות ובפנסיה

גם עצמאים יכולים ליהנות מהטבות מס בהפקדות לקרנות פנסיה, לקופות גמל ולקרנות השתלמות.

עצמאי המפקיד לפנסיה יכול ליהנות מהטבות מס. הטבות המס ניתנות בעד הפקדה בגובה 16% מההכנסה החייבת השנתית (עד לתקרת הכנסה חייבת שנתית של 204,000 ₪). כלומר, בשנת 2012 ניתן להפקיד עד 32,640 ₪ עבור כל השנה. הניכוי הנו בשיעור 11% מהשכר הלא מבוטח כאמור לעיל (ניכוי מרבי של 22,440 ₪) והוא מופחת מההכנסה החייבת לצורך חישוב המס החל בגינה. 5% הנותרים, דהיינו 10,200 ₪, ישמשו לזיכוי ממס בשיעור 35%.

עצמאים רשאים להפקיד גם לקרן השתלמות לעצמאים עד 7% מהכנסתם החייבת השנתית (עד לתקרת הכנסה חייבת שנתית של 255,000 ₪ נכון ל-2012), כך שסכום ההפקדה השנתי המקסימאלי יעמוד על 17,850 ₪. יש לציין כי מתוך ה- 7% יותרו כניכוי רק 4.5%, דהיינו 11,475 ₪. עוד יש לזכור כי בגין הפקדה זו הרווחים כולם יהיו פטורים ממס בעת משיכתם לפי חוק (בדרך כלל לאחר 6 שנות וותק בקרן). לכן, אם הנכם עצמאים והפקדתם פחות מכך במהלך השנה, כדאי לכם להגדיל את ההפקדה השנתית וליהנות מהטבות המס האמורות.

בנוסף, עצמאי יכול להפקיד עד 3.5% נוספים מהכנסתו החייבת (מוגבל בארבע פעמים השכר הממוצע במשק) לרכישת כיסוי לאובדן כושר עבודה וליהנות מניכוי נוסף. מכאן שהפרמיה המרבית המותרת לניכוי הנה 1,207 ₪ לחודש נכון לשנת 2012.

הרפורמה בדמי ניהול יוצאת לדרך

נושא חשוב נוסף שיש לדעת לקראת השנה הבאה הוא השינוי בדמי הניהול. במסגרת הרפורמה בדמי ניהול, החל משנת 2013 משתנה מתווה דמי הניהול בקופות הגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה הכלליות, כך שדמי הניהול יעמדו על עד 4% מההפקדות השוטפות ועד 1.1% מהצבירה. בעוד שנה, בינואר 2014, דמי הניהול מהצבירה ירדו מדרגה נוספת ל- 1.05%.

עבור חלק מהחוסכים מדובר בבשורה חיובית של הפחתה בדמי הניהול שהם משלמים, אולם עבור אחרים ייתכן שדמי הניהול דווקא יעלו – לכן מומלץ לעקוב אחר השינויים, לבדוק מה שיעור דמי הניהול שנגבים מכם, ולזכור שניתן להתמקח על גובה דמי הניהול הנגבים מכם.