הלמ"ס מאשר: מחירי הדיור יורדים

מדד המחירים לחודש אוקטובר רשם עלייה קלה של 0.1%, לעומת ציפיות של כ- 0.2%- כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מתחילת השנה עלה המדד ב-2.3% – באמצע יעד האינפלציה של בנק ישראל.

סעיףההלבשה רשם את העלייה החדה ביותר במהלך חודש אוקטובר – 6.5%, ואילו מחירי העגבניות ירדו ב-6.8%.

עם זאת, הבשורה האמיתית באה דווקא מסעיף הדיור: על פי הלמ"ס, מדד מחירי הדיור ירד ב-0.3%, ולראשונה זה 3 שנים רשמו מחירי הדירות ירידה של 0.2%. בדיקה זו של הלמ"ס מצטרפת גם לנתונים שמפרסמים משרד האוצר ובנק ישראל, כאשר כולם מסכימים כי חלה תפנית בשוק הנדל"ן, ומחירי הדירות נמצאים במגמת ירידה.