צילום: shutterstock

הלמ"ס מסכמת את 2020: צניחה בשיעור של 0.7% במדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן רשם בחודש דצמבר ירידה בשיעור של 0.1%, ובסיכום שנתי השלים ירידה בשיעור של 0.7%, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. האינפלציה השלילית נרשמה בשנה החולפת לאחר עלייה בשיעור של 0.6% בשנת 2019.

את הירידות הבולטות בסיכום המדד החודשי רשמו סעיפי הירקות והפירות הטריים, ובחודש דצמבר הם ירדו ב-2.9%. גם שירותי החינוך רשמו ירידה בולטת בשיעור של 0.9% במהלך החודש האחרון של השנה.

אחוז שינוי חודשי במדד המחירים לצרכן ב-12 החודשים האחרונים. מקור: למ"ס

המזון יורד, החינוך עולה

המגבלות על הפעילות העסקית והפגיעה בכוח הקנייה בקרב חלק מהאוכלוסייה הביאו לירידת מחירים, ואלה נרשמו בשנה האחרונה בשמונה סעיפי צריכה: מזון, דיור, תחזוקת הדירה, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, בריאות, תחבורה ותקשורת ושונות.

מחירי המזון (ללא פירות וירקות) ירדו במהלך השנה האחרונה בשיעור של 0.6% ומחירי העופות והדגים ירדו בשיעורים של עד 10%.

בשני סעיפי צריכה ראשיים – ירקות ופירות וחינוך, תרבות ובידור – נרשמו עליות מחירים לעומת שנת 2019. מחירי הפירות והירקות זינקו בשיעור של 4.4% בדצמבר 2020 לעומת דצמבר 2019.

אחוז שינוי שנתי, כל חודש לעומת מקבילו אשתקד, בעשור האחרון. מקור: למ"ס

הנדל"ן מזנק

בנוסף פורסם השינוי במחירי הדירות, וזה אינו כלול במדד המחירים לצרכן. על פי הנתונים שפורסמו קיימת עלייה בשיעור של 1% בעסקאות שבוצעו באוקטובר-נובמבר בהשוואה לחודשים ספטמבר-אוקטובר.

לעומת התקופה המקבילה אשתקד, עלו מחירי הדירות בחודשים אוקטובר-נובמבר 2020 בשיעור של 3.2%. מחוז ירושלים רשם את העלייה הגבוהה ביותר – 4.1%.