צילום: shutterstock

הלמ"ס: שכיר בישראל מרוויח בממוצע 10,095 שקל

10,095 שקל לחודש, זוהי משכורת הברוטו הממוצעת של שכיר בישראל בשנת 2017. על פי סקר שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי מספר שעות העבודה הממוצע בשבוע עומד על 41 שעות ועבור שעת עבודה מקבלים השכירים הישראלים 58.8 שקל.

עוד עולה מהסקר כי מחצית מהישראלים מרוויחים 7,452 שקל בחודש. בהשוואה ל-2016, ההכנסה הממוצעת עלתה ב-3.6%, זאת בזמן שהשכר החציוני עלה ב-5.7% בהשוואה לשנת זו.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בתוצאות הסקר באים לידי ביטוי הבדלי השכר בין המגדרים: בעוד שגברים מרוויחים בממוצע כ-12 אלף שקל בחודש, עומדת הכנסתן הממוצעת של נשים על כ-8,200 שקלים, כ-68% מהכנסות הגבר. גם בין יהודים לערבים קיימים פערי שכר: שכיר יהודי מרוויח בממוצע 10,701 שקל, בעוד ששכיר ערבי מרוויח 6,896 שקל לחודש, כ-3,800 שקלים פחות מהיהודי.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מבין ענפי הכלכלה, מרוויחים הכי הרבה השכירים בענף "מידע ותקשורת". אלה משתכרים בשכר ממוצע של 16,834 שקל ברוטו בחודש. עוד עולה מהסקר כי ככל שעולה רמת ההשכלה של השכיר כך גדלה הכנסתו. שכיר בעל 16 שנות לימוד ומעלה מרוויח 83.5 שקל לשעה, לעומת 36.1 שקל שמרוויח שכיר שלמד פחות מ-9 שנים.

הנתונים שהציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עובדו מסקר הוצאות משק הבית לשנת 2017 המודד את רמת החיים החומרית והכלכלית של משקי הבית בישראל מהיבט ההוצאות, ההכנסות ובעלות על מוצרים. בסקר השתתפו יותר מ-9,000 משקי בית המהווים מדגם מייצג.