המדד בספטמבר נותר ללא שינוי

בניגוד להערכות מדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר נותר ללא שינוי, ועמד על 102.3 נקודות. כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על-פי הערכות האנליסטים אמור היה המדד לעלות בשיעור של 0.1% ל-0.3%.

עליות מחירים נרשמו בעיקר בסעיפי הירקות (4.7%), שירותי החינוך (3.4%), ההנעלה (1.3%), המזון (0.5%) והתחבורה (0.2%). ירידות נרשמו בסעיפי הפירות (9.1%), התרבות והבידור (2.7%) וההלבשה (1.4%). מדד מחירי הדיור ירד ב-0.1% ומדד שכר הדירה עלה ב-0.2%.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-1.8%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2013 לעומת ספטמבר 2012) עלה המדד הכללי ב-1.3%. על פי נתוני המגמה לתקופה זו, קצב הגידול השנתי של מדד המחירים לצרכן ושל המדד ללא דיור הגיעו ל-2.1% כל אחד. קצב הגידול השנתי של המדד ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-2.4%.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים יולי 2013 – אוגוסט 2013, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2013 – יולי 2013, עולה כי מחירי הדירות עלו ב-0.2%. עלייה זו מבטאת את שינוי המחירים בניכוי שינויי האיכות בתמהיל ובסוג הדירות. הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.

מהשוואת העסקאות יולי 2013 – אוגוסט 2013, לעומת יולי 2012 – אוגוסט 2012, עלו המחירים ב-9.3%. מהשוואת העסקאות יוני 2013 – יולי 2013, לעומת יוני 2012 – יולי 2012, עלו המחירים ב-9.8%.