המדד הפתיע בגדול – ירד ב-0.5%

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש נובמבר ב-0.5% והגיע ל-105.5 נקודות. המדד ירד בשיעור משמעותי מתחת לציפיות האנליסטים, שהעריכו, כי יירד ב-0.2%.

בחודש אוקטובר ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.2% והגיע לרמה של 106.0 נקודות לעומת 106.2 נקודות בספטמבר, ובחודש ספטמבר נרשם מדד של 0%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המפרסמת את הנתונים, העריכה, כי הסיבות העיקריות לירידת המדד בחודש נובמבר היו הוזלות בענפי הירקות (12.8%) והפירות (6.9%), דלק לכלי רכב (4.3%) ועוד. מנגד, בחודש נובמבר נרשמה עליית מחירים בעיקר בענפי ההלבשה וההנעלה (3.7%), הירקות והפירות המעובדים (1%) והמזון (0.8%).

במהלך 12 החודשים האחרונים עלה שיעור האינפלציה בישראל ב-1.4%. נתון זה נמוך מאמצע היעד הממשלתי שעומד על 2%. בעקבות מדד נובמבר הנמוך גוברות ההערכות, כי בנק ישראל יוריד את הריבית במשק בסוף החודש ברבע אחוז ל-1.75%.