המדד עלה בחודש אוגוסט ב-0.2%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.2% לרמה של 102.3 נקודות. רוב האנליסטים העריכו כי המדד יעלה ב-0.3%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי התרבות והבידור (ב-1.6%), הדיור (ב-0.7%), הבריאות (ב-0.5%), התחבורה (ב-0.3%) והמזון (ב-0.2%).

לעומת את, המחירים ירדו בחודש שעבר בסעיפי הירקות הטריים (ב-3.9%), ההלבשה וההנעלה (ב-3.7%) והתקשורת (ב-0.4%).

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-1.8%. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.6% והמדד ללא דיור ב-1.3. בשנים עשר החודשים האחרונים (אוגוסט 2013 לעומת אוגוסט 2012), עלו המדד הכללי והמדד ללא אנרגיה ב-1.3%, כל אחד. המדד ללא ירקות ופירות עלה ב-1.4% והמדד ללא דיור ב-0.9%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין תחילת מאי לסוף אוגוסט, קצב הגידול השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.8%.

מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים יוני 2013 – יולי 2013, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2013 – יוני 2013, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.6%.

ביולי עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3%, נתון שתאם את ציפיות האנליסטים. על פי נתוני הלמ"ס, עלייה משמעותית חלה אז בעיקר בסעיפי הירקות והפירות (עלייה של 3.3%), הדיור (1%) והתרבות והבידור (עלייה של 0.8%). לעומת זאת, ירידה משמעותית חלה בסעיפי ההלבשה וההנעלה (8%) ובריהוט וציוד לבית (ירידה של 0.5%). הזינוק במחירי האלכוהול בחודש יולי, בעקבות המיסוי הכבד שהוטל על אלכוהול, הביא לזינוק של 35% במחירי משקאות חריפים.