"המלצות שטרום עלולות לזעזע את המערכת הפיננסית בישראל"

קרן המטבע הבינלאומית מאששת את הדברים שהציג איגוד הבנקים לוועדת שטרום כבר בחודש פברואר השנה, ולפיהם הוועדה בחרה להתעלם מעובדות חיוניות והחליטה משום מה להישען על נתונים לא מעודכנים, באופן רשלני ולא מקצועי

קרן המטבע הבינלאומית מותחת ביקורת נוקבת על המלצות הוועדה להגברת התחרות בשירותים הפיננסיים בישראל. הקרן פרסמה דו"ח מיוחד על ישראל בעקבות ביקור שקיימה בארץ בחודש אפריל ומזהירה כי חלק מההמלצות עלולות להביא לחוסר יציבות ולזעזע את המערכת הפיננסית.

בנוסף מציינת הקרן בדוח המיוחד, כי הוועדה עשתה שימוש במידע מיושן ולא תמיד רלוונטי. מומחי הקרן מאששים את הדברים שהציג איגוד הבנקים לוועדת שטרום כבר בחודש פברואר השנה, ולפיהם הוועדה בחרה להתעלם מעובדות חיוניות והחליטה משום מה להישען על נתונים לא מעודכנים, באופן רשלני ולא מקצועי.

כך, למשל, התעלמה הוועדה באופן תמוה ומקומם מרמת המחירים של השירותים הבנקאיים ומהשוואות בינלאומיות המעידות כי הם זולים בהשוואה לעולם, כמו גם מנתונים עדכניים באשר לרמת התחרות בבנקאות הישראלית.

מומחי קרן המטבע קובעים כי:

א.    הריביות על אוברדראפט וכרטיסי אשראי בישראל נמוכות ביחס למדינות ה-OECD.

ב.    קיים גידול באשראי לעסקים קטנים ובאשראי צרכני למשקי בית בשלוש השנים האחרונות.

ג.     המרווחים באשראי לעסקים קטנים בישראל ירדו גם באופן אבסולוטי, וגם ביחס למרווחים באשראי לעסקים גדולים.

ד.     שיעור האשראי לעסקים קטנים מתוך האשראי העסקי דומה לממוצע במדינות ה-OECD.

באופן דומה – מומחי קרן המטבע הבינלאומית מאששים גם את טענות האיגוד באשר לסדרת הרפורמות שנכנסות בחודשים האחרונים לשלבי היישום במערכת הבנקאית ובאשר לעובדה שוועדת שטרום בחרה להתעלם מהן תוך נטילת כל הסיכונים הכרוכים בכך.

בין הרפורמות: יצירת תעודת זהות בנקאית והקמת מערכת לנתוני אשראי, שנמצאת עדיין בתהליכי הקמה. בדומה לטענות שהציג האיגוד כבר בתחילת השנה, גם מומחי קרן המטבע מגיעים למסקנה כי אף על פי שעוד מוקדם לבחון את השלכות צעדים אלה, קבעה ועדת שטרום כי אין די בהן וכי יש צורך בצעדים מבניים.

דוח הקרן מזהיר מפני ההמלצה המרכזית של הוועדה להפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים: "המלצה זו עלולה בטווח הקצר להוביל לעליות בעמלות ובשערי הריבית", ובטווח הארוך עלולות הרפורמות להוביל לסטנדרטים נמוכים בחיתום ובמתן האשראי בישראל.

הדוח מביע חשש, כי "יישום הרפורמות יביא ללחץ משמעותי על משאבי הפיקוח על הבנקים, אשר גם כך כבר מתוח עד כדי יכולתו. הרפורמות צריכות להיות מיושמות ברגישות, ויש להביא בחשבון את כל ההשלכות האפשריות על המדיניות המאקרו־כלכלית והיציבות של ישראל".

לדוח המלא של קרן המטבע הבינלאומית

צילום: סטיבן ג'פה, קרן המטבע הבינלאומית