צילום: shutterstock

המשק ממשיך לצמוח: עלייה במדד המשולב גם בחודש ספטמבר

בנק ישראל הודיע כי המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש ספטמבר ב-0.25%. עלייה זו, יחד עם קצב גידול המדד המשולב בחודשים האחרונים, משקפים פוטנציאל צמיחה של המשק בטווח הארוך.

נתוני המדד האחרונים הושפעו לטובה מעלייה ביבוא התשומות ומוצרי הצריכה בספטמבר ומעלייה ביצוא השירותים באוגוסט. עם זאת, ירידה ביצוא הסחורות, ירידה בשיעור המשרות הפנויות בספטמבר וכן ירידה בייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים באוגוסט – כל אלה מיתנו את קצב עלייתו של המדד המשולב.

המדד המשולב לבחינת מצב המשק מאפשר לבחון את כיוון התפתחותה של פעילות המשק בזמן אמת. הוא מחושב על סמך עשרה קריטריונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכירים במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות ומספר התחלות הבנייה.

יחד עם הפרסום על העלייה במדד המשולב, פרסם בנק ישראל כי ערך עדכונים מזעריים במדד החודשים האחרונים: ביוני, ביולי ובאוגוסט פורסם כי המדד המשולב עומד על 0.23% וכעת עודכן המדד לחודשים יוני ויולי ל-0.21%. מדד חודש אוגוסט עודכן בפרסום האחרון של בנק ישראל ל-0.2%.

השינויים (באחוזים) ברכיבי המדד במשולב בחודשים האחרונים | מקור: בנק ישראל