קושי: 4 מתוך 5
זמן קריאה: 6 דקות

"הפחתת עמלות ההפצה לא תגיע לציבור"

"במסווה של הוזלת עלויות לציבור, המהלך של רשות ניירות ערך הוא בעיקרו מהלך של העברת כסף מהבנקים לברוקרים הפרטיים. לא רק שהציבור לא ירוויח מכך – יש חשש משמעותי שאף ייפגע" – כך מעריכים באיגוד הבנקים, בעקבות הפרסומים על הקטנת עמלות ההפצה של קרנות נאמנות שמקדמת הרשות.

בבנקים מסבירים כי עמלות ההפצה בישראל – המשולמות על ידי הברוקרים ובתי ההשקעות לבנקים בגין הפצה של קרנות הנאמנות לציבור – הן מהנמוכות בעולם, בעוד דמי הניהול שגובות הקרנות מהציבור דווקא יקרים מהמקובל בעולם. לכן, טוענים בבנקים, יוזמת רשות ניירות ערך להפחתת העמלות לא תחלחל לציבור, אלא תגיע ישירות לכיסם של הברוקרים ובתי ההשקעות.

התוצאה העיקרית של המהלך, להערכת האיגוד, תהיה פגיעה במערכי ההפצה של הבנקים, שמפעילים אלפי יועצים אובייקטיביים מכוח החוק ומסייעים לציבור בהחלטות ההשקעה.

יצויין כי לפני כשנה נבחנה ברשות רפורמה מקיפה, שבמרכזה הכנסת קרנות נאמנות זרות לשוק הישראלי. רפורמה זו אמורה היתה ליצור תחרות אמיתית ולהביא להוזלת דמי הניהול. "לצערנו", אומרים בבנקים, "הרשות מעדיפה כעת ללכת בדרך הפוכה, ולמנוע תחרות בין מנהלי הקרנות בישראל לבין מנהלים זרים. בכך לא רק שמגינים על הקרנות מפני תחרות, אלא יוצרים חסם נוסף לתחרות באמצעות פגיעה במערך הייעוץ האובייקטיבי – הגורם היחיד שמדרג את הקרנות וממליץ עליהן גם לפי קריטריון דמי הניהול שהן גובות מהציבור".

בהודעת רשות ני"ע הוסבר, כי במסגרת הרפורמה יופחתו העמלות שמשלמים מנהלי הקרנות לבנקים. העמלה לקרנות הכספיות תופחת ל-0.1% במקום 0.125%, בקרנות סולידיות יירדו העמלות ל-0.2%, במקום 0.25%. בשאר הקרנות יעמדו העמלות החדשות על 0.35% (במקום 0.8% לקרנות מנייתיות ו-0.4% לשאר הקרנות).

מנהלי הקרנות יחויבו להפחית את דמי הניהול שהם גובים מהמשקיעים בהתאם, למשך חצי שנה. בתום תקופה זו, מקווים ברשות, התחרות בענף תבסס את דמי הניהול ברמה נמוכה מזו של היום.