קושי: 2 מתוך 5
זמן קריאה: 3 דקות

הפקדה בטוחה

כמעט כל אחד שהתעניין בהשקעה או חיסכון נטולי כל סיכון, נחשף לאפשרות להפקיד את כספו בפיקדון בבנק. מדובר באמצעי חיסכון מקובל ונפוץ מאוד, המאפשר ללקוחות הבנקים ליהנות מתשואה מובטחת על הפקדת כספים לתקופות זמן שונות – בין אם מדובר בהפקדה מזדמנת של יתרת זכות בחשבון בפיקדון שקלי, בהפקדה באמצעות הוראת קבע או בכל הפקדה אחרת.

יתרונות הפיקדון

פיקדון שקלי הוא אפיק השקעה המבוסס על התחייבות של הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/או הצמדה, על פי תנאי הפיקדון. לפיקדון השקלי מספר יתרונות:

  • תנאי הפיקדון מובטחים לכל אורך תקופת ההפקדה, ללא תלות בתנודות של היצע וביקוש.
  • ההפקדה והפירעון מתבצעים ללא עמלות.
  • המפקיד יכול ליהנות מנזילות גבוהה (בהתאם לתנאי הפיקדון).

סוגי פיקדונות שקליים

הבנקים מציעים מגוון פיקדונות שקליים, החל מפיקדון יומי ועד לפיקדון לתקופה של שנתיים, בריבית קבועה או משתנה.

פיקדון יומי מאפשר להפקיד ולמשוך כל סכום או חלקו בכל יום עסקים.

בפיקדונות שקליים אחרים מסוג פק"מ (פיקדון קצר מועד) ניתן להפקיד לתקופה של 7 ימים ויותר. הריבית היא קבועה והיא מצטרפת לקרן הפיקדון בכל תחנת חידוש.

הבנקים מציעים גם פיקדונות שקליים בריבית משתנה (לתקופה של 7 ימים ועד שנתיים), הנגזרת מריבית הפריים.

פיקדונות במט"ח

במקביל לפיקדונות שקליים, מציעים הבנקים גם מגוון של פיקדונות במטבע חוץ, בריבית קבועה או משתנה, לתקופות שונות ובמגוון מטבעות.

המגוון כולל פיקדונות מט"ח לפי ימים (לתקופות של שבוע עד שנה), פיקדונות קצובים בחודשים (לתקופות מחודש ועד שנה לפי חודשים) ופיקדונות לתקופה של שנה ומעלה (בדרך כלל עד 5 שנים), בריבית קבועה או משתנה. ריבית קבועה יכולה להתאים למי שצופה שהריבית תרד או תהיה יציבה, וריבית משתנה מתאימה למי שצופה כי הריבית תעלה ומבקש ליהנות מעלייתה בעתיד.

שילובים

הבנקים מציעים גם פיקדונות המשלבים קבלת תשואה מהשקעה במספר נכסי בסיס באותו פיקדון (כגון שקל ודולר), או פיקדונות עם בסיסי הצמדה שמשתנים במהלך תקופת הפיקדון (לדוגמה, פיקדון לשנתיים עם ריבית שקלית קבועה בשנה הראשונה וריבית משתנה הנגזרת מהפריים בשנה השנייה).

תשלומי מס

הריבית המשולמת על הפקדונות השונים חייבת בתשלום מס, לפי השיעורים הבאים:

  • בפיקדונות שקליים לא צמודים – 15%.
  • בפיקדונות צמודים (למדד או למטבע) – 20%
  • בפיקדונות במטבע חוץ – 20%