"הצעת חוק לא מוצדקת ולא נחוצה"

"הצעת החוק לביטול עמלת הפירעון המוקדם איננה נחוצה ואיננה מוצדקת". כך אמר מנכ"ל איגוד הבנקים, משה פרל, בעקבות הדיון שהתקיים בוועדת הכלכלה. "היא לא נחוצה – כי שוק המשכנתאות בישראל פועל ללא כשל ואין שום צורך לתקנו; והיא לא מוצדקת – כי למעשה לא מדובר ב'עמלה', אלא במנגנון שבא לפצות את המלווה בעקבות הפרה חד-צדדית של הסכם ההלוואה על ידי הלווה".

מנכ"ל איגוד הבנקים הסביר כי שוק המשכנתאות בישראל הוא שוק מוסדר מאוד שפועל באופן תחרותי ושקוף. חוזה הלוואת משכנתה מאפשר רק ללווה להחליט לבטל את העסקה באופן חד-צדדי ובעיתוי שנוח לו, כאשר למלווה, כלומר לבנק, אין אפשרות דומה. במקרים כאלה, כאשר מדובר בתנאי שוק של ריבית יורדת, מונהג מנגנון שמפצה את המלווים על חלק מהנזק שנגרם להם. לא מדובר כאן בעמלה אלא על מנגנון מימוני מקובל ומוצדק לחלוטין, אמר פרל.

מנכ"ל איגוד הבנקים הוסיף, כי חקיקה שתוביל לביטול מנגנון הפיצוי תגדיל באופן דרמטי את הסיכון שמוטל על הבנקים הפעילים בשוק המשכנתאות, שכן במצב של ירידת ריבית ייקלע שוק המשכנתאות למחזור המוני ובלתי מבוקר, שאין כל מנגנון כלכלי שיכול לרסן אותו.

 פרל אמר עוד כי בהיעדר עמלת הפירעון המוקדם, הדרך היחידה למתן את הסיכון היא ייקור ההלוואות באופן שיוצר עיוותים מיותרים ופוגע בציבור הלקוחות.