הריבית בדצמבר – 2%

בהתאם לציפיות: בנק ישראל הותיר את הריבית במשק לחודש דצמבר ללא שינוי – 2%.

החלטת הריבית תואמת את ציפיות האנליסטים, שהעריכו כי, למרות הירידה במדד המחירים לצרכן, יימנע הנגיד מהורדה נוספת של הריבית, לאחר שבחודש שעבר הוריד אותה ב-0.25% ל-2%.

בהודעה הסביר בנק ישראל את החלטת הריבית בין השאר בעמידה ביעד האינפלציה שקבעה הממשלה. "התפתחות המחירים בפועל מצביעה על המשך התמתנות סביבת האינפלציה"נאמר בהודעה, "ובהסתכלות על 12 החודשים האחרונים האינפלציה עומדת במטרה והתייצבה על 1.8%".

במבט אל העולם מציין הבנק כי רמת הסיכונים הכלכליים נותרה גבוהה – וקיים חשש מהשפעה שלילית על הכלכלה המקומית. "האינדיקטורים הכלכליים מצביעים על שיפור מתון בכלכלות ארה"ב וסין, המשך המיתון באירופה והחמרה במצב הכלכלי ביפן. האינפלציה בעולם ממשיכה להיות נמוכה, ומחירי הסחורות ששמרו החודש על יציבות, צפויים להמשיך לתמוך בהשארת האינפלציה ברמתה הנוכחית"נכתב בהודעת הבנק.