הריבית במשק ירדה ל-1.25%

בנק ישראל הוריד את הריבית במשק לחודש יוני ב-0.25% לרמה של 1.25. לפני שבועיים הוריד הבנק את הריבית במפתיע ל-1.5%.

 

בין הגורמים העיקריים שהובילו  להחלטה – הפערים בין ריבית בנק ישראל לריביות המשקים המרכזיים בעולם, המשך המדיניות המרחיבה של הבנקים המרכזיים המובילים והתחזקות השקל.

 

"מדיניות הריבית נועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1%-3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית", נאמר בהודעת הבנק. "תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

 

"סביבת האינפלציה המשתקפת מעליית המחירים בפועל ומהצפיות לה היא מתונה", אמרו עוד בבנק ישראל. "ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב- 0.8%, מתחת לגבול התחתון של יעד האינפלציה. הצפיות לאינפלציה לשנה הקרובה מהמקורות השונים נמצאות מעט מתחת למרכז יעד האינפלציה".

 

הוועדה המוניטרית של הבנק התכנסה באופן מיוחד לפני כשבועיים, בשל התחזקותו המדאיגה של השקל. מן הפרוטוקולים עולה כי שלושה מחברי הוועדה ביקשו להפחית את הריבית ב-0.5%, ושלושה אחרים תמכו בהפחתה של 0.25%. נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, הכריע אז בעד האפשרות השנייה, והריבית ירדה מ-1.75% ל-1.5%.

בתגובה להודעה עבר הדולר מירידה של 0.3% לעלייה של 0.2%, חצה את רף 3.7 שקלים ונסחר סביב 3.704 שקלים