הריבית במשק ירדה ל-2.5%

נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר, הוריד את הריבית במשק ל-2.5%. זו הפעם השלישית מאז חודש ספטמבר שהנגיד מוריד את הריבית ברבע אחוז, מחשש להתרחבות משבר החובות באירופה והתפשטותו לישראל.

בהודעת בנק ישראל הוסבר, כי "נתונים על הפעילות הכלכלית באירופה תואמים את ההערכות לפיהן צפוי הגוש להיכנס למיתון במהלך שנת 2012, והתחזיות לצמיחת הסחר העולמי עודכנו כלפי מטה ל-2012".

הורדת הריבית, נאמר בהודעה, עקבית עם מדיניות הריבית, שנועדה לבסס את האינפלציה בתחום היעד הממשלתי, וכן לתמוך בפעילות הריאלית על רקע ההאטה בביקושים העולמיים. הפחתת הריבית במשק מקטינה את כדאיות החיסכון ומעודדת צריכה, ובכך מעוררת פעילות כלכלית במשק ומגדילה את הצמיחה.

הורדת הריבית היא בשורה טובה לצרכנים בישראל: מצד אחד מקטינה ההורדה את ההחזר החודשי של משכנתאות הפריים, הצמודות לריבית בנק ישראל, ומנגד היא מוזילה את תשלומי הריבית על האוברדראפט.