הריבית בנובמבר תישאר על 1%

הריבית במשק תישאר ללא שינוי ותעמוד על רמה של 1% גם בחודש נובמבר, כך הודיע  בנק ישראל.

בהודעת הבנק נאמר, כי ההחלטה עקבית עם מדיניות מוניטרית שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמוך בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית. תוואי הריבית בהמשך תלוי בהתפתחויות בסביבת האינפלציה, בצמיחה בישראל ובכלכלה העולמית, במדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים העיקריים ובהתפתחות שער החליפין.

בין הסיבות להחלטה: קצב האינפלציה הנמוך, האטה קלה בקצב הצמיחה, הבלימה במגמת הייסוף בשער החליפין של השקל, ההערכות כי ידחה צמצום ההרחבה הכמותית בארה"ב והירידה בהיקף עסקאות הדיור.

למרות הירידה בהיקף העסקאות ציינו בבנק את המשך העלייה במחירי הדירות ונטילת משכנתאות בהיקפים גבוהים. הנחיות המפקח על הבנקים, להערכת בנק ישראל, צפויות להפחית את הסיכון לציבור נוטלי המשכנתאות ולמערכת הבנקאית.

בבנק ציינו גם כי הריבית הופחתה ב-0.75% במצטבר מאז חודש מאי, ב-0.25% בחודש שעבר, ופערי הריביות והתשואות מול המשקים המפותחים הצטמצמו.

שר האוצר יאיר לפיד אמר בראיון לרשת בלומברג, כי יפעל יחד עם הנגידה קרנית פלוג כדי להחליש את ערכו של המטבע המקומי. הפעם כאמור, נמנעו בבנק משימוש חוזר בהפחתת הריבית על מנת להתערב בשער השקל.