הריבית יורדת ב-0.25%

בנק ישראל מוריד את הריבית לחודש דצמבר ברבע אחוז (0.25%) – לרמה של 2.75%.

החלטה זו, מציין הבנק, עקבית עם המדיניות שנועדה לבסס את האינפלציה בתוך יעד יציבות המחירים של 1% עד 3% ב-12 החודשים הקרובים, ולתמיכה בצמיחה תוך שמירה על היציבות הפיננסית.

בין הנימוקים להורדת הריבית מציין בנק ישראל את משבר החוב באירופה המעמיק ומתפשט למדינות נוספות, ובעקבות כך מתגברים החששות לפגיעה קשה בכלכלה העולמית. על רקע הנתונים הכלכליים החלשים, גדל הסיכון לגלישה למיתון באירופה והאטה משמעותית בכלכלה העולמית. התפתחויות שליליות אלה, טוען הבנק המרכזי, כבר משפיעות על המשק הישראלי והשפעתם צפויה להתגבר.

עוד מציין בנק ישראל, כי הנתונים שהתווספו החודש תומכים בהערכה שברבע השלישי של השנה ובחודש אוקטובר נמשכה ההאטה בקצב הגידול בפעילות הכלכלית בארץ.

בחודשים אוגוסט-ספטמבר נרשמה לראשונה מאז דצמבר 2008 ירידה במחירי הדירות. להערכת הבנק, הצעדים שננקטו בתחום הנדל"ן – הן בבנק ישראל והן באוצר – צפויים להמשיך ולהשפיע להתמתנות במחירי הדירות במהלך השנה הקרובה.

בנק ישראל סבור, כי הפחתת הריבית יחד עם היחלשות שער החליפין האפקטיבי של השקל בתקופה האחרונה צפויים לסייע למשק הישראלי להתמודד עם הקשיים העומדים בפניו.