הריבית נשארת ללא שינוי: 1.75%

נגיד בנק ישראל סטנלי פישר החליט להשאיר את הריבית בחודש פברואר ללא שינוי, ברמה של 1.75%.

ההחלטה תואמת את ציפיות האנליסטים, אשר צפו כי הנגיד ימתין להרכבת הממשלה החדשה ולחשיפת המדיניות הכלכלית שלה. בהודעת בנק ישראל נאמר כי "עד להרכבת הממשלה ואישור התקציב שוררת אי ודאות לגבי האופן שבו תתמודד הממשלה עם הצורך להתאים את התקציב למגבלות הגרעון וההוצאה".

בהודעת הבנק נמסר גם כי "קיימים סימנים המעידים על התייצבות במשק ועל שיפור קל בתחזית הצמיחה ל-12 החודשים הבאים". בנוסף, בבנק ישראל סבורים כי בחודש ינואר נרשמה התייצבות גם במצב הכלכלי העולמי. "הסיכון מפני החרפת משבר החוב באירופה פחת, ואי הוודאות סביב סוגיית המצוק הפיסקאלי בארה"ב הוסרה ברובה; התשואות על אג"ח ממשלתיות של ספרד ואיטליה הוסיפו לרדת לרמה שלא היתה כמותה למעלה משנתיים; בספרד הפקדונות בבנקים שבו לעלות בחודשים האחרונים, צעד המצביע על אמון במערכת הבנקאית".
עם זאת, הבנק לא צופה כי משבר החוב באירופה יסתיים בקרוב. "ההערכות הן שצפויים משברים סביב עמידת המדינות ביעדים. נתוני המקרו שפורסמו החודש בארה"ב ובשווקים המתעוררים המשיכו להיות חיוביים. מנגד, מהנתונים שפורסמו באירופה נראה שהמיתון שם נמשך".

על פי התחזית המעודכנת של הבנק ל-2013, שיעור האינפלציה בשנת 2013 צפוי להסתכם ב-1.8%.הצמיחה הצפויה לשנת 2013 עומדת על 3.8%.